course-details-portlet

PSY1127 - Innføring i sosialpsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette er et innføringsemne i sosialpsykologi som omhandler hvordan folks tanker, følelser og adferd er påvirket av den faktiske eller forestilte tilstedeværelsen av andre mennesker. Sosialpsykologien omfatter her fire sentrale perspektiver: det sosiokulturelle, det evolusjonære, sosial læring og det sosialkognitive. Ut fra disse perspektivene forsøker en å beskrive og forklare sosial adferd.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

  • bred kunnskap om sosialpsykologiens sentrale perspektiver som omfatter det sosiokulturelle, det evolusjonære, sosial læring og det sosialkognitive.
  • kjennskap til spesifikke sosialpsykologiske forskningsfelt som hvordan vi oppfatter og vurderer oss selv og andre, holdninger og sosial påvirkning, samarbeid og funksjon i grupper, fordommer, diskriminering og konflikter, vennskap og kjærlighet, hjelpsomhet og aggresjon.

Ferdigheter

  • Studenten kan gjengi og diskutere hvordan sosial atferd og kognisjoner forklares ut fra ulike perspektiver i sosialpsykologien.

Generell kompetanse

  • Studenten har utviklet forståelse for (1) hvordan man studerer mennesker i sosiale situasjoner og (2) hvordan ulike sosiale faktorer påvirker menneskers tanker, følelser og adferd.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke og kollokvier.

Hovedspråket for kurset er norsk, men noe av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (BPSY)
Psykologi (ÅPSY)

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYK4127 7.5 HØST 2022
PSY1004 7.5 HØST 2022
PSY1014 7.5 HØST 2022
PSY1124 4.0 HØST 2022
PSY1504 4.0 HØST 2022
PSYPRO4114 7.5 HØST 2022
PSYK4124 3.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 6
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 69
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL520 Sluppenvegen 14 9
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 17
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 11
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU