Fremtidens HUMSAM-studier

Fremtidens HUMSAM-studier

 

Formålet med prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier er å utvikle NTNUs studietilbud innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Vi står ovenfor store globale utfordringer som klimaendringer, migrasjonsbølger og raske teknologiskifter. Kunnskap om de samfunnsmessige rammebetingelsene, identitet, religion, kultur, etikk og språk er avgjørende for å forstå, og møte, disse utfordringene. 

Fremtidens HUMSAM skal utrede muligheter, men også drøfte dilemmaer og utfordringer ved dagens studieportefølje, og anbefale endringer for å møte fremtidens behov.

Prosjektet skal legge til rette for at NTNUs studieportefølje innenfor HUMSAM: ​ 

  • samspiller med de store samfunnsutfordringene​ 
  • bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål​ 
  • ivaretar arbeidslivets og samfunnets behov i perioden fra 2025 og fremover  

Prosjektet eies av prorektor for utdanning, og er en del av NTNUs utviklingsplan for Fremtidens studietilbud, som også omfatter prosjektet Fremtidens teknologistudier

To personer skriver på en rød tavle, mens flere sitter rundt et bord og er på. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Aktiviteter

Aktiviteter


Tidligere aktiviteter

Har du innspill?

Har du innspill?

Vi ønsker gjerne dine innspill til prosjektet. Det blir mulighet til å delta på aktiviteter i løpet av prosjektperioden, og du kan også ta kontakt med oss på epost. 

Send innspill til oss

Video