Fremtidens HUMSAM-studier

Fremtidens HUMSAM-studier

En kvinne og en mann som står utenfor trehusbebyggelse. Foto.

Dette skal prosjektet gjøre

Formålet med prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier er å utvikle NTNUs studietilbud innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Prosjektet skal legge til rette for at NTNUs studieportefølje innenfor HUMSAM: ​ 

  • samspiller med de store samfunnsutfordringene​ 
  • bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål​ 
  • ivaretar arbeidslivets og samfunnets behov i perioden fra 2025 og fremover  

Prosjektet skal utforske muligheter for flere tverrfaglige studietilbud ved NTNU, 
og samarbeider med Fremtidens teknologistudier

Prosjektperioden er fra august 2019 til august 2021, og er inndelt i faser med ulike delprosjekter.

Aktiviteter

Kontakt

Kontakt

Har du innspill?

Har du innspill?

Vi ønsker gjerne dine innspill til prosjektet. Det blir mulighet til å delta på aktiviteter i løpet av prosjektperioden, og du kan også ta kontakt med oss på epost. 

fremtidenshumsam@ntnu.no

Video

Aktuelt

Slik jobber vi

Slik jobber vi