Fremtidens teknologistudier

Fremtidens teknologistudier

Dette skal prosjektet gjøre

Fremtidens teknologistudier skal legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings- og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og fremover.

I perioden fra august 2019 til august 2021 skal prosjektet utrede og utvikle et anbefalt rammeverk for NTNUs fremtidige studieportefølje innenfor teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det omfatter de klassiske teknologistudiene, hovedsakelig sivilingeniør- og ingeniørfag, samt realfag og arkitektur-, design- og planleggingsfag.

Prosjektet eies av prorektor for utdanning og er er del av NTNUs utviklingsplan for Fremtidens studietilbud, som også omfatter prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier.