Fremtidens teknologistudier

FREMTIDENS TEKNOLOGISTUDIER

Dette skal prosjektet gjøre

Fremtidens teknologistudier skal legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings- og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og fremover.

Fra august 2019 og ut 2021 skal prosjektet utrede og utvikle et anbefalt rammeverk for NTNUs fremtidige studieportefølje innenfor teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det omfatter de klassiske teknologistudiene, hovedsakelig sivilingeniør- og ingeniørfag, samt realfag og arkitektur-, design- og planleggingsfag.

Prosjektet eies av prorektor for utdanning og er en del av NTNUs utviklingsplan for Fremtidens studietilbud, som også omfatter prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier.

Gi innspill    Meld deg på nyhetsbrev

Nyheter

Nyheter

NTNU går inn i CEEDA-prosjektet

FTS nyhetsbrev februar 2021 (pdf)

Delrapport 3: Visjon og anbefalte prinsipper (pdf)

Delrapport 2: Ståstedsanalyse (pdf)

FTS nyhetsbrev desember 2020 (pdf)

Styrker og svakheter ved dagens studieportefølje – NTNU som institusjon (pdf)

FTS Nyhetsbrev november 2020 (pdf)

Spørreundersøkelse blant dagens teknologistudenter: 
Funnrapport (pdf) | Dashboard

Styrker og svakheter ved dagens studieportefølje – Internasjonalt perspektiv (pdf)

FTS nyhetsbrev oktober 2020 (pdf)

FTS delrapport 1 - Bærekraftig kompetanse (pdf)

FTS nyhetsbrev juni 2020 (pdf)

Fremtidens teknologer sett gjennom pandemiens briller (ntnu.no/blogger/teknat)

Meiner koronakrisa gjer NTNUs studiedugnad meir aktuell (Khrono)

Oppsummeringen fra workshopen på Værnes 15. januar er klar (pdf)

Folk flest tror NTNU har best kvalitet på utdanningene sine (Khrono)

Strålende arbeidsmarked for nyutdannede teknologer og realister (tekna.no)

NTNU ser til disse 3 toppskolene når de legger om alle teknologi-programmene (Teknisk ukeblad, for abonnenter)

Historisk NTNU-reform: Nå lager de profilen til fremtidens ingeniører (Teknisk ukeblad)

Former framtidens teknologiutdanning (pdf) (VIDERE-magasinet)

Ni av ti NTNUere i jobb seks måneder etter endte studier (Universitetsavisa)

NTNU vil reformere 200 studieprogram (Universitetsavisa)

Historisk fornying: NTNU snur opp ned på over 130 teknologiprogrammer (Teknisk ukeblad)

Livslang læring i framtidas teknologistudier (viderebloggen.no)

Ny jobb for IE-dekan Geir Øien: Skal utvikle fremtidens teknologistudier (Innsida)

Nyhetsbrev

Aktiviteter

Aktiviteter

05.03.2021
Webinar: Sustainability in Education
Geir Øiens åpningsforedrag Integrating sustainability competence into tomorrow’s tech education programmes (pdf)

06.01.–08.01.2021
FTS og SEED arrangerer CDIO Europe-UK & Ireland Regional Meeting 2021.
Program | Presentasjoner
Geir Øiens innledningsforedrag (pdf)

28.09 og 05.10.2020
Webinar om FTS' delrapport 1 Bærekraftig kompetanse. Arr.: FTS og SEED. 
Program | Presentasjon (pdf)

28.09.2020
Spørreundersøkelse sendt til 17.284 studenter og ph.d-kandidater med svarfrist 18. oktober.

08.–12.06.2020:
Digital deltakelse for 7-personers delegasjon fra NTNU/FTS på årets "Summer Institute" ved Olin College of Engineering i Boston, USA.

03.06.2020:
Åpent FTS-webinar med foredrag fra medlemmene i FTS’ nordiske referansegruppe.

26.–29.05.2020: 
UTSATT – IACEE 2020 – The 17th World Conference on Continuing Engineering Education – The future of Work and Learning arrangeres på NTNU. Geir Øien leder sesjonen om «Innovation in engineering education» og deltar i paneldebatt om samme tema 28.05.

01.04.2020:
AVLYST – Heldags workshop for alle studieprogramledere og studieprogramansvarlige for studieprogrammer i FTS-porteføljen. (Vurderer digital gjennomføring)

19.03.2020:
AVLYST – Deltakelse på workshop om «HumSam og arbeidsliv» i regi av Fremtidens HumSam-studier (FHS), som del av arbeidet med å styrke samgangen mellom FTS og FHS ytterligere.

05.03.2020:
Åpent NTNU-seminar: The role of Assessment and Feedback in Promoting Learning med Professor David Boud fra University of Technology i Sydney. Se Bouds presentasjon (pdf) og videoopptaket av forelesningen (starter på 5:30).  Arrangør: FTS og SEED - NTNU Centre for Science and Engineering Education Development.

01.03.2020:
FTS og Junior Consulting åpner spørreundersøkelse blant studenter ved FTS-studieprogrammene, med mål om å supplere det nasjonale Studiebarometeret med mer spissede «lokale» problemstillinger rundt studiene. 

30.01.2020:
Workshop for NTNU-studenter (pdf).

24.01.2020: 
Seminar: Fremtidens arkitektstudier (krever pålogging).

22.01.2020:
Møter på Aston University om Placement year, Degree Apprenticeships,
Centre for Learning Innovation & Professional Practice, og Teaching Excellence Framework.

21.01–23.01.2020: 
UK and Ireland / European Annual Meeting of the CDIO initiative.

15.01.2020:
Workshop med næringsliv og NTNU: program og oppsummering.

Aktiviteter i 2019

28.11.2019: Åpen café: Fremtidens teknologistudier

04.11.2019: Kick-off for prosjektorganisasjonen (pdf)

30.10.2019: Felles workshop med Rådene for samarbeid med arbeidslivet og Fremtidens HUMSAM-studier

21.10.2019: Euro-CASE. Deltakelse i paneldebatten "Filling the competence gap – The need for new skills" under sesjonen "Knowledge and skills"

14.10–18.10.2019 Felles studietur med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering til sju utdanningsinstitusjoner i og rundt Boston (pdf)

08.04–12.04.2019: Deltakelse på studietur arrangert av FUS, til ETH i Zürich, 2) TU Delft, 3) DTU i Lyngby og Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Les rapporten fra turen (pdf)