Fremtidens teknologistudier

Fremtidens teknologistudier

Prosjektet Fremtidens teknologistudier ble avsluttet 31. desember 2021, og resultatene og anbefalingene fra prosjektet vil bli behandlet og fulgt opp av ulike organer i NTNU.  

Fremtidens teknologistudier skulle legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings- og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og fremover.

Fra august 2019 og ut 2021 utredet og utviklet prosjektet et anbefalt rammeverk for NTNUs fremtidige studieportefølje innenfor teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det omfatter de klassiske teknologistudiene, hovedsakelig sivilingeniør- og ingeniørfag, samt realfag og arkitektur-, design- og planleggingsfag.

Prosjektet eies av prorektor for utdanning og er en del av NTNUs utviklingsplan for Fremtidens studietilbud, som også omfatter prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier.