Fremtidens teknologistudier

FREMTIDENS TEKNOLOGISTUDIER

Dette skal prosjektet gjøre

Fremtidens teknologistudier skal legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings- og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og fremover.

I perioden fra august 2019 til august 2021 skal prosjektet utrede og utvikle et anbefalt rammeverk for NTNUs fremtidige studieportefølje innenfor teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det omfatter de klassiske teknologistudiene, hovedsakelig sivilingeniør- og ingeniørfag, samt realfag og arkitektur-, design- og planleggingsfag.

Prosjektet eies av prorektor for utdanning og er en del av NTNUs utviklingsplan for Fremtidens studietilbud, som også omfatter prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier.

Gi innspill    Meld deg på nyhetsbrev

Delrapport 1 – Bærekraftig kompetanse (pdf)

Aktiviteter

Aktiviteter

28.09 og 05.10.2020:
Webinar om FTS' delrapport 1. Arr.: FTS og SEED.

08.–12.06.2020:
Digital deltakelse for 7-personers delegasjon fra NTNU/FTS på årets "Summer Institute" ved Olin College of Engineering i Boston, USA.

03.06.2020:
Åpent FTS-webinar med foredrag fra medlemmene i FTS’ nordiske referansegruppe.

26.–29.05.2020: 
UTSATT – IACEE 2020 – The 17th World Conference on Continuing Engineering Education – The future of Work and Learning arrangeres på NTNU. Geir Øien leder sesjonen om «Innovation in engineering education» og deltar i paneldebatt om samme tema 28.05.

01.04.2020:
AVLYST – Heldags workshop for alle studieprogramledere og studieprogramansvarlige for studieprogrammer i FTS-porteføljen. (Vurderer digital gjennomføring)

19.03.2020:
AVLYST – Deltakelse på workshop om «HumSam og arbeidsliv» i regi av Fremtidens HumSam-studier (FHS), som del av arbeidet med å styrke samgangen mellom FTS og FHS ytterligere.

05.03.2020:
Åpent NTNU-seminar: The role of Assessment and Feedback in Promoting Learning med Professor David Boud fra University of Technology i Sydney. Se Bouds presentasjon (pdf) og videoopptaket av forelesningen (starter på 5:30).  Arrangør: FTS og SEED - NTNU Centre for Science and Engineering Education Development.

01.03.2020:
FTS og Junior Consulting åpner spørreundersøkelse blant studenter ved FTS-studieprogrammene, med mål om å supplere det nasjonale Studiebarometeret med mer spissede «lokale» problemstillinger rundt studiene. 

30.01.2020:
Workshop for NTNU-studenter (pdf).

24.01.2020: 
Seminar: Fremtidens arkitektstudier (krever pålogging).

22.01.2020:
Møter på Aston University om Placement year, Degree Apprenticeships,
Centre for Learning Innovation & Professional Practice, og Teaching Excellence Framework.

21.01–23.01.2020: 
UK and Ireland / European Annual Meeting of the CDIO initiative.

15.01.2020:
Workshop med næringsliv og NTNU: program og oppsummering.

Aktiviteter i 2019

28.11.2019: Åpen café: Fremtidens teknologistudier

04.11.2019: Kick-off for prosjektorganisasjonen (pdf)

30.10.2019: Felles workshop med Rådene for samarbeid med arbeidslivet og Fremtidens HUMSAM-studier

21.10.2019: Euro-CASE. Deltakelse i paneldebatten "Filling the competence gap – The need for new skills" under sesjonen "Knowledge and skills"

14.10–18.10.2019 Felles studietur med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering til sju utdanningsinstitusjoner i og rundt Boston (pdf)

08.04–12.04.2019: Deltakelse på studietur arrangert av FUS, til ETH i Zürich, 2) TU Delft, 3) DTU i Lyngby og Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Les rapporten fra turen (pdf)