NTNU Toppundervisning

NTNU Toppundervisning

Bilde NTNU Toppundervisning

  • Studenter som samarbeider
    Foto: Elin Iversen

Om NTNU Toppundervisning

NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå. 

Satsingen består av flere utviklingstiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer og føre til økt læringsutbytte hos studentene.
 

Satsingen omfatter følgende tiltak:

Utlysninger

Utlysninger

NTNU Toppundervisning lyser ut midler til utviklingsprosjekt innenfor vurdering.

Kontakt

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt:
toppundervisning@ntnu.no