NTNU Toppundervisning

NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå. 

Satsingen består av flere utviklingstiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. 

Tiltakene skal lede til økt læringsutbytte hos studentene.


NTNU Toppundervisning, modell

Innovative utdanningsprosjekt: melding til søkerne

Rettelse i søknadsskjema

Rettelse i søknadsskjema for de  innovative prosjektene med søknadssum inntil 3 mill: Søknaden kan ha inntil 10 sider og ikke 8 som det stod i den opprinnelige utgaven av søknadsskjemaet. 10 sider er i tråd med det som står i utlysningsteksten. Korrigert søknadsskjema er lagt ut.

Foiler og videoer fra søkerseminaret 5. september

Foilere og videoer finnes her. Beklager noe dårlig lydkvalitet på videoene.

Vurderingskomiteenes medlemmer (oppdatert)

For prosjekter med søknadssum inntil 250 000 kroner: Professor Hilde Grimstad, førsteamanuensis Reidar Lyng, professor Berit Kjeldstad, studentrepresentant Lars Bjørnar Vist, førsteamanuensis Toril Aalgaard (ekstern representant). Kirsti Rye Ramberg er komiteens sekretær.

For prosjekt med søknadssum inntil 3 millioner kroner: Professor Arild Raaheim (ekstern), Magnus Johannesen (studentrepresentant), professor Hilde Grimstad, førsteam. Reidar Lyng, professor Berit Kjeldstad. Kirsti Rye Ramberg er komiteens sekretær.

Utlysning av midler V2017

Innovativ utdanning: 

Rektor lyser ut midler i mai og juni til utviklingsprosjekter.

Alle fagmiljø ved NTNU kan søke. Søknader sendes til eget fakultet. Fakultetene sender deretter søknader til rektor i prioritert rekkefølge. 

Mer informasjon med utlysning, søknadsskjema og frister.