NTNU Toppundervisning

NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå. 

Satsingen består av flere utviklingstiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer og føre til økt læringsutbytte hos studentene.

Satsingen omfatter følgende tiltak:

Påmelding webinar NTNU Toppundervisning

Påmelding webinar NTNU Toppundervisning

Kontakt

Toppundervisning modell

 

NTNU Toppundervisning, modell