NTNU Toppundervisning

NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå. 

Satsingen består av flere utviklingstiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer og føre til økt læringsutbytte hos studentene.

Satsingen omfatter følgende tiltak:

Utlysninger

Utlysninger

Det er for tiden ingen utlysninger i Toppundervisning 

 

Oversikt over interne og eksterne utlysninger (kommer)

Kontakt

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt:

toppundervisning@ntnu.no

Toppundervisning modell

 

NTNU Toppundervisning, modell