NTNU Toppundervisning

NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå. 

Satsingen består av flere utviklingstiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. 

Tiltakene skal lede til økt læringsutbytte hos studentene.


NTNU Toppundervisning, modell

Kurs

Læringsfestivalen 2017

Læringsfestivalen arrangeres ved NTNU 8. og 9. mai 2017. Konferansen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

For mer informasjon: se hjemmesiden til Læringsfestivalen