NTNU Toppundervisning

NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå. 

Satsingen består av flere utviklingstiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. 

Tiltakene skal lede til økt læringsutbytte hos studentene.


NTNU Toppundervisning, modell

Søkerseminar H2017

Under planlegging:

Søkerseminar 5. september 2017 cirka kl 09-13 for dem som planlegger å søke om midler til innovative utdanningsprosjekt.

Utlysning av midler V2017

Innovativ utdanning: 

Rektor lyser ut midler i mai og juni til utviklingsprosjekter.

Alle fagmiljø ved NTNU kan søke. Søknader sendes til eget fakultet. Fakultetene sender deretter søknader til rektor i prioritert rekkefølge. 

Mer informasjon med utlysning, søknadsskjema og frister.