NTNU Toppundervisning

NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå. 

Satsingen består av flere utviklingstiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. 

Tiltakene skal lede til økt læringsutbytte hos studentene.


NTNU Toppundervisning, modell

Utlysning av midler

Innovativ utdanning. Rektor lyser ut midler til utviklingsprosjekter

Alle fagmiljø ved NTNU kan søke. Søknader sendes eget fakultet. Fakultetene kan sende inntil tre søkander i prioritert rekkefølge.

Fakultetene sender sine søkander  til rektor innen 29.09.2017.   

For mer informasjon se https://www.ntnu.no/toppundervisning/utlysning-midler-mai-2017

19.05.2017