Forskning

Fakultet for naturvitenskap

Forskning

NV-Fakultetets nettsider for forskning finnes kun på engelsk

Research at the Faculty of Natural Sciences

Student i forskningslab ved Fakultet for naturvitenskap. Foto: Per Henning/NTNU

NV-Fakultetets forskning adresserer globale utfordringer innen energi, klima, miljø, mat, vann, helse og velferd.

Våre forskningsaktiviteter spenner fra grunnleggende forskning innenfor biologi, fysikk og kjemi, til muliggjørende teknologier som bioteknologi, materialteknologi og nanoteknologi.