Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

Saksbehandler på Fakultet for naturvitenskap (studieseksjonen)

Veileder/Kontaktperson for studenter med behov for tilrettelegging.