Bærekraftige utdanninger ved Fakultet for naturvitenskap

Bærekraftige utdanninger ved Fakultet for naturvitenskap

En jente står foran et akvarium med fisk.

ET BLIKK MOT FREMTIDEN: På NTNU finnes det et hav av studier som kan gjøre verden litt bedre. Foto: Tone Molnes/NTNU

Kunnskap og teknologiutvikling gir muligheter til å finne svar på store spørsmål og utfordringer. Det er også en forutsetning for å sikre ivaretakelse av miljøet, bærekraftig verdiskaping, nok mat, energi og bedre helse. Fakultet for naturvitenskap (NV) ønsker å bidra til å skape et bærekraftig samfunn. Her møter du studenter og kan lese mer om studieprogram som har særlig fokus på bærekraft. 

 


Bachelor

Bachelor

 

 

Bachelorprogrammer (3-årig)

Ingeniør

Ingeniør

 

 

Ingeniør/bachelorprogrammer (3-årig)

Ingeniør/bachelorprogrammer (3-årig)


Sivilingeniør

Sivilingeniør

 

 

Sivilingeniør (linker)

Sivilingeniør/masterprogrammer (5-årig)


2-årig master

2-årig master

 

 

Bærekraftmål FN for NV

Verden har gjennom FN blitt enige om 17 bærekraftsmål, og Fakultet for naturvitenskap bidrar særlig under mål

FNs bærekraftsmål 2 - utrydde sult. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 3 - god helse. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 4 - god utdanning. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 7 - ren energi for alle. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Illustrasjon logo
FNs bærekraftsmål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 13 - stoppe klimaendringene. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 14 - liv under vann. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 15 - liv på land. Illustrasjon logo

Dette gjør vi gjennom å gi relevante utdanninger, utvikle god forskningsbasert kunnskap og bidra til bærekraftig forvaltning av naturressursene og teknologisk verdiskaping. NV former gjennom de kandidatene vi uteksaminerer, morgendagens samfunn og løser nåværende og kommende globale utfordringer.

 


Blogginnlegg om bærekraft

Blogginnlegg om bærekraft


NTNU Bærekraft logo og tekst

NTNU Baerekraft logo

NTNU Baerekraft er et tematisk satsningsområde som sørger for at NTNU bidrar med forskning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraft omfatter miljømessige, økonomiske og sosiale forhold.