Bærekraftige utdanninger ved Fakultet for naturvitenskap

Bærekraftige utdanninger ved Fakultet for naturvitenskap

Student som ser på fisk i et stort akvarium. Foto
ET BLIKK MOT FREMTIDEN: På NTNU finnes det et hav av studier som kan gjøre verden litt bedre. Foto: Tone Molnes/NTNU

Kunnskap og teknologiutvikling gir muligheter til å finne svar på store spørsmål og utfordringer. Det er også en forutsetning for å sikre ivaretakelse av miljøet, bærekraftig verdiskaping, nok mat, energi og bedre helse. Fakultet for naturvitenskap (NV) ønsker å bidra til å skape et bærekraftig samfunn. Her møter du studenter og kan lese mer om studieprogram som har særlig fokus på bærekraft.

 

Se verden med nye øyne!

Se verden med nye øyne!

Materialteknologi

Liker du matte, fysikk og kjemi? Gira på jobbsikkerhet og spennende jobbmuligheter? Da er materialteknologi det perfekte valget Her kan du fokusere på batterier, hydrogen, plast, aluminium, betong, stål, glass, fornybar energi eller helse. Det er bare for å nevne noen områder. 

Les mer om Materialteknologi. 

Kjemi

 

Vi er helt avhengige av dyktige kjemikere for å skape en bedre og bærekraftig fremtid. Vi trenger kjemikere for å forstå verden – og løse blant annet klima-, energi-, helse- og matutfordringer vi står overfor. Her finnes det en verden av spennende jobbmuligheter innenfor det feltet du interesserer deg for. 

Les mer om kjemistudier.

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Mat er Norges nest største bransje og noe vi alle er avhengig av. Matvitenskap, teknologi og bærekraft er studiet for deg som ønsker å bidra til teknologiske fremskritt, kvalitetssikring, mattrygghet, innovasjon og bærekraftige prosesser.

Les mer om Matvitenskap, teknologi og bærekraft. 

 


Bachelor

Bachelor

 

Bachelorprogrammer (3-årig)

Ingeniør

Ingeniør

 

 

Ingeniør/bachelorprogrammer (3-årig)

Ingeniør/bachelorprogrammer (3-årig)


Sivilingeniør

Sivilingeniør

 

Sivilingeniør (linker)

Sivilingeniør/masterprogrammer (5-årig)


2-årig master (på engelsk)

2-årig master (på engelsk)

 

 

Klikk på sirkelbildet for å finne ut mer om utdanningen

Bærekraftmål FN for NV

Verden har gjennom FN blitt enige om 17 bærekraftsmål, og Fakultet for naturvitenskap bidrar særlig under mål

FNs bærekraftsmål 2 - utrydde sult. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 3 - god helse. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 4 - god utdanning. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 7 - ren energi for alle. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Illustrasjon logo
FNs bærekraftsmål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 13 - stoppe klimaendringene. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 14 - liv under vann. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 15 - liv på land. Illustrasjon logo

Dette gjør vi gjennom å gi relevante utdanninger, utvikle god forskningsbasert kunnskap og bidra til bærekraftig forvaltning av naturressursene og teknologisk verdiskaping. NV former gjennom de kandidatene vi uteksaminerer, morgendagens samfunn og løser nåværende og kommende globale utfordringer.

 


Blogginnlegg om bærekraft

Blogginnlegg om bærekraft


NTNU Bærekraft logo og tekst

NTNU Baerekraft logo

NTNU Baerekraft er et tematisk satsningsområde som sørger for at NTNU bidrar med forskning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraft omfatter miljømessige, økonomiske og sosiale forhold.