Samarbeidsforum - bilder

  • Bilde fra Researchers' Night ved NTNU
  • Bilde av Realfagbygget hvor Fakultet for naturvitenskap og teknologi holder til
  • Samarbeidsforum bidrar til økt søkning til høyere utdanning innen naturvitenskap og teknologi generelt, gjennom organisering av ulike rekrutteringasaktiviteter

Samarbeidsforum

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Samarbeidsforum

Et aktivt samarbeid mellom norsk industri, offentlig forvaltning og Fakultet for naturvitenskap ved NTNU.
Forumet organiserer samarbeidet, hvor formålet er å bidra til økt søkning til høyere utdanning innen naturvitenskap og teknologi generelt, og til fakultetets studieprogrammer spesielt.

Vi besøker Christina som jobber ved Borregaard

Vi besøker Christina som jobber ved Borregaard

En bedrift blir ikke over 125 år på flaks. Borregaard har tilpasset seg tiden og er en bedrift som har utviklet seg fra tradisjonell papirproduksjon til et avansert bioraffineri.

Vi besøker Christina Nøkleby som er 26 år og ansatt som trainee hos Borregaard i Sarpsborg. Dette var et spennende tilbud i en bedrift, som hun synes er både framtidsrettet og nyskapende.

Christina har frem til nå vært innom både forskningsavdelingen og produksjon ved Borregaard. Snart skal hun også prøve seg innen salg og markedsføring. Gjennom traineeordningen vil Christina få et bredt innblikk i hvordan de forskjellige delene av Borregaard fungerer og samhandler.
Les mer om Christinas studietid, yrke og arbeidshverdag...


Fremtidens yrker

Fremtidens yrker

Hva gjør en sivilingeniør eller en med master i realfag etter endt studietid ved NTNU? Hvor arbeider noen av disse i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter dem når de er ferdig med sin utdannelse? Fremtidens yrker

Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og ledige stillinger blant Samarbeidsforumets medlemsbedrifter annonseres fortløpende på Jobbmuligheter

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Spørsmål i forbindelse med Samarbeidsforumets virksomhet rettes til:

Studientinformasjon

Studientinformasjon

Ved NV-fakultetet tilbyr vi flere framtidsrettede studieprogram innenfor realfag og teknologi. Alt fra sivilingeniørutdanninger med bred kompetanse – til bachelor- og 2-årig masterutdanninger innenfor ulike naturvitenskapelige områder: Studieoversikt

Medlemsbedrifter

Medlemsbedrifter

Følgende 14 bedrifter deltar i Samarbeidsforum 2017; Boliden, Borregaard, Elkem, Equinor, DNV GL, Fylkesmannen i ST, miljøavdelingen, GE Healthcare AS, Hydro Al,  Jotun, Norsk Industri, Norske Skog, SINTEF Materialer og kjemi, Xellia og Yara International ASA. Les mer om bedriftene på nettsiden: Medlemsbedrifter

Protokoll