SF -logo

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Samarbeidsforum

En smilende kvinne sitter med en flipbar PC i hendene ved et trebord og ser bort på noen andre. Bak henne er en grå vegg. Foto

Samarbeidsforum aktivt samarbeid mellom norsk industri, offentlig forvaltning og Fakultet for naturvitenskap ved NTNU.

Forumet sitt formålet er å bidra til økt søkning til høyere utdanning innen naturvitenskap og teknologi generelt, og til fakultetets studieprogrammer spesielt.


Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og ledige stillinger blant Samarbeidsforumets medlemsbedrifter annonseres fortløpende på Jobbmuligheter

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Spørsmål i forbindelse med Samarbeidsforumets virksomhet rettes til:

Studier

Studier

Ved Fakultet for naturvitenskap tilbyr vi flere framtidsrettede studieprogram innenfor realfag og teknologi. Alt fra sivilingeniørutdanninger med bred kompetanse – til bachelor- og 2-årig masterutdanninger innenfor ulike naturvitenskapelige områder: Studieoversikt