SF -logo

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Samarbeidsforum

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Samarbeidsforum

Foto: Adi Goldstein/Unsplash

Et aktivt samarbeid mellom norsk industri, offentlig forvaltning og Fakultet for naturvitenskap ved NTNU.

Forumet organiserer samarbeidet, hvor formålet er å bidra til økt søkning til høyere utdanning innen naturvitenskap og teknologi generelt, og til fakultetets studieprogrammer spesielt.


Elkem og GE Healtchare

 • Kristine står foran en maskin med mange rør og ledninger.

  Kristine er på besøk i produksjonsanlegget. I bakgrunnen ser vi en batch av syntesestegene i bulkprosessen i produksjon av kontrastmidlene GE lager. Foto: Siv-Marie McDougall

 • Adam står foran en mann som sveiser sånn at flammene står høyt.

  Det er alltid mye som skjer på Elkem. Foto: António Pires/NTNU

   

 • Torstein står foran anlegget til GE Healthcare på en solfylt dag.

  Torstein sier at GE Healthcare er en framtidslent bedrift, både når det kommer til utvikling av nye produkter og miljøutfordringer. Foto: Siv-Marie McDougall/NTNU

Vi besøker Elkem og GE Healtcare

Vi besøker Elkem og GE Healtcare

Anne Refsholt og Siv-Marie McDdougall har besøkt Elkem og GE Healthcare og snakket med tidligere NTNU studenter Adam, Torstein og Kristine. Les intervjuene her.


Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og ledige stillinger blant Samarbeidsforumets medlemsbedrifter annonseres fortløpende på Jobbmuligheter

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Spørsmål i forbindelse med Samarbeidsforumets virksomhet rettes til:

Studientinformasjon

Studientinformasjon

Ved NV-fakultetet tilbyr vi flere framtidsrettede studieprogram innenfor realfag og teknologi. Alt fra sivilingeniørutdanninger med bred kompetanse – til bachelor- og 2-årig masterutdanninger innenfor ulike naturvitenskapelige områder: Studieoversikt