(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - real - top with responsive splash image

Realfagbygget, hovedinngang. Foto.
Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU

Velkommen til

Realfagbiblioteket

Biblioteket drives i nært samarbeid med Fakultet for naturvitenskap og dekker fagområdene det forskes og undervises i ved fakultetet. Våre hovedområder er biologi, fysikk, kjemi og kjemisk teknologi.

UB - SoMe

nyweb - bibliotek - real - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Bøker, tidsskrifter, aviser.

Rom og utstyr

Grupperom, lese- og arbeidsplasser, PC, utskrift.

Arrangement og utstillinger

Utstillinger, boklanseringer.

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

Apningstider

Åpningstider

Realfagbiblioteket

Stor bygning som er brun og grå. Foto

Realfagbiblioteket

Realfagbygget, Høgskoleringen 5

Åpent: Mandag-søndag 6–24
Betjent: Mandag-torsdag 10–18 / fredag 10–15

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid

Makerverkstedet U1

Tilbud og åpningstider: se MAKE NTNU

Tilgang kun med NTNU-kort.

Mini calevent portlet

Arrangement og kurs

forside - flere arrangement