Sikkerhetskurs for førsteårs-studenter

Fakultet for naturvitenskap

Sikkerhetskurs for førsteårs-studenter

For å følge kurset må du registrere deg på studweb, emnekode: HMS0001
Du må både undervisnings- og vurderingsmelde deg.

Fakultet for naturvitenskap ønsker å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet. Fakultetet har derfor innført et obligatorisk sikkerhetskurs for alle nye studenter.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kurset skal gjøre deg som student ved vårt fakultet i stand til å håndtere ulike krisesituasjoner som kan oppstå i vårt miljø, særlig med tanke på den aktiviteten fakultetet driver. Fakultetet skal være en trygg og sikker arbeidsplass og sikkerhetskurset skal bidra til dette.

 

Koronaviruset

Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset

 

Sikkerhetsopplæringen vil omfatte:
 

Sikkerhetsforelesning (digitalt)

Forelesning med spesielt fokus på sikker opptreden på lab, fakultetets lokale HMS-rutiner, bruk av verneutstyr og lokale brannvernrutiner (evakuering, etasjeansvarlige og skilting). 

Brannvernkurs (teori digitalt med praktiske øvelser)

Deltagerne vil få prøve slokking med håndslokker, branntepper og vannslange. Det vil bli demonstrasjon av slokking av brann i flytende propan. Det vil også demonstreres slokking av brann i ulike kjemikalier.

Førstehjelpskurs (teori digitalt med praktiske øvelser)

Opptreden på skadested, varsling og mottak av ekstern hjelp. Førstehjelp ved skader som kan inntreffe ved et laboratorium slik som øyeskader, brann- og etseskader. Førstehjelp ved bevisstløshet, frie luftveier og hjerte/lungeredning.

 

Nyttig informasjon:

Nyttig informasjon:

  • Eksamen må bestås for å få tilgang til laboratoriene. En nettbasert test sendes ut via Blackboard.
     
  • NV-fakultetets HMS-nettside
     
  • Kursbevis
    Når testen er bestått kan du få kursbevis. Ta kontakt med Astrid Salvesen, Realfagbygget rom DU3-104 (Glassblåserverkstedet).