Sikkerhetskurs for førsteårs-studenter

Fakultet for naturvitenskap

Sikkerhetskurs for førsteårs-studenter

For å følge kurset må du registrere deg på studweb, emnekode: HMS0001
Du må både undervisnings- og vurderingsmelde deg.

Fakultet for naturvitenskap ønsker å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet. Fakultetet har derfor innført et obligatorisk sikkerhetskurs for alle nye studenter.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kurset skal gjøre deg som student ved vårt fakultet i stand til å håndtere ulike krisesituasjoner som kan oppstå i vårt miljø, særlig med tanke på den aktiviteten fakultetet driver. Fakultetet skal være en trygg og sikker arbeidsplass og sikkerhetskurset skal bidra til dette.

 

Sikkerhetsopplæringen vil omfatte:
 

Sikkerhetsforelesning

Forelesning med spesielt fokus på sikker opptreden på lab, fakultetets lokale HMS-rutiner, bruk av verneutstyr og lokale brannvernrutiner (evakuering, etasjeansvarlige og skilting). 

Brannvernkurs

Deltagerne vil få prøve slokking med håndslokker, branntepper og vannslange. Det vil bli demonstrasjon av slokking av brann i flytende propan. Det vil også demonstreres slokking av brann i ulike kjemikalier.

Førstehjelpskurs

Opptreden på skadested, varsling og mottak av ekstern hjelp. Førstehjelp ved skader som kan inntreffe ved et laboratorium slik som øyeskader, brann- og etseskader. Førstehjelp ved bevisstløshet, frie luftveier og hjerte/lungeredning.

 


Nyttig informasjon:

Nyttig informasjon: