Ledelse ved NV-fakultetet

Ledelse ved NV-fakultetet

Det er fakultetsstyret som vedtar strategien for fakultetet.
Ny strategi for NV-fakultetet ble vedtatt 2. mars 2018 og gjelder for perioden 2018-2025.

Strategien "Naturvitenskap og teknologi for en bærekraftig framtid" (PDF) er vår oppfølging av NTNUs overordnede strategi "kunnskap for en bedre verden"

 

Øyvind Weiby Gregersen. Foto

Dekan

Øyvind Weiby Gregersen

E-post: oyvind.w.gregersen@ntnu.no

 

 

 

Tor Grande. Foto

Prodekan for forskning

Tor Grande

E-post: grande@ntnu.no

 

 

 

Karina Mathisen. Foto

Prodekan for utdanning

Karina Mathisen

E-post: karina.mathisen@ntnu.no

 

 

 

Eva Falch. Foto

Prodekan for utdanning og innovasjon

Eva Falch

E-post: eva.falch@ntnu.no

 

 

 

Magnus Strøm Kahrs. Foto

Prodekan for profesjonsstudier

Magnus Strøm Kahrs

E-post: magnus.s.kahrs@ntnu.no

 

 

 

Strategi 2018 - 2025 for NV-fakultetet

Strategi 2018-2025 for
NV-fakultetet

Fremside NV strategi 2018-2025

PDF-versjon av strategien

Marin strategi 2019-2029 for NV-fakultetet

Marin strategi 2019-2029 for NV-fakultetet

Fremside Marin strategi ved Fakultet for naturvitenskap 2019-2029

PDF-versjon av den marine strategien