Bakgrunn og aktiviteter

Prodekan for utdanning ved Fakultet for naturvitenskap.

Emneansvarlig for KJ2031 Videregående Uorganisk kjemi og KJ2900 Bacheloremnet i kjemi 

Forskningsfeltet er syntese, funksjonalisering og karakterisering av porøse materialer.

Leder et tverrfaglig prosjekt om funksjonalisering av silika aerogeler for katalytiske applikasjoner. Vi ser særlig på introdusering av metall kationer og dannelse og stabilisering av metalliske og bimetalliske nanopartikler.

Se også artikkel i forskning.no desember 2013:

http://www.forskning.no/artikler/2013/desember/374197

Og i aftenposten 8.mai 2014:

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Dette-stoffet-kan-gi-renere-bilutslipp-7558345.html#.U2tSiFfuxbW

Andre forskningsprosjekter inkluderer syntese og karakterisering av porøse materialer som zeotyper, zeolitter og aerogeler, med særlig fokus på innkorporering av katalytisk aktive metaller. Har pågående prosjekter om modifisering av porøsitet ved å introdusere mesoporer som fungerer som motorveier til mikroreaktorer. Benytter synkrotronteknikkene røntgen absorbsjonsspektrokospi (XAS) og røntgen diffraksjon for in situ studier av materialene. Under ser man bilde fra den Norsk Sveitsiske Strålelinja (SNBL) ved ESRF i Grenoble Frankrike.

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner