Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsoppgaver:

  • Administrativ leder ved Fakultet for naturvitenskap (NV)
  • Leder for stab
  • Lederstøtte og rådgiving for dekan, dekanat og øvrig ledelse ved NV
  • Sekretærfunksjon for dekanatet, ledermøtet og fakultetsstyret ved NV

 

Bakgrunn:

  • Juridisk embetseksamen, UiB 1994.