Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/ arbeidsområde:

  • Heterogen katalyse
  • Katalyse i energi og miljøsammenheng
  • Karakterisering av heterogene katalysatorer
  • Kjemisk konvertering av naturgass
  • In situ karakterisering
  • Fornybar energi

Undervisning:

  • TKP 4155 Reaksjonskinetikk og katalyse
  • KP 8903   Reaksjonskinetikk og katalyse (PhD)
  • KP 8133   Karakterisering av heterogene katalysatorer

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner