Catherine Taylor Nordgård

Forsker Institutt for bioteknologi og matvitenskap
73412409
Sem Sælands vei 6-8, Kjemi IV * 4-059

Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/ arbeidsområde

  • forsker på institutt for bioteknologi
  • prosjekter innenfor medisinskebioteknologi
  • temaer: mucus /mucin systemer (bl.a. cystic fibrose og drug delivery), rheologi og barrieregenskaper av biologiske matriser og medisinske anvendelse av alginat oligomerer
  • vitenskapelige samarbeid med institutt for kreftforskning og molekylær medisin og fysikk, newcastle university, university college london, COMPACT og NANOBAR konsortia
  • innovasjon/commercialiserings samarbeid med TTO

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner