Åpne foredrag ved NV-fakultetet

Åpne foredrag ved NV-fakultetet

Om åpne foredrag ved NV-fakultetet


Seminarene arrangeres av ulike faggrupper som tilknyttet fakultetet. Dette er åpne seminar for interesserte fra alle fagmiljøer, også utenfor NTNU.

Forelesningene er godt egnet som faglig påfyll for lærere i videregående skole, ansatte i virksomheter som bruker denne typen kunnskap, ansatte i forvaltningen og interesserte privatpersoner.

Aktuelle tema

Forelesere er ofte besøkende forskere fra internasjonalt høyt rangerte miljøer, spesialister fra offentlig virksomheter eller næringsliv, samt ansatte og studenter ved NTNU.

Det legges vekt på at stoffet som presenteres er nytt og aktuelt. Det faglige nivået på forelesningene varierer fra gang til gang. Det er stort sett alltid anledning å komme med spørsmål og kommentarer til foreleser.

Forelesningsplaner for åpne seminarer ved fakultetet

Annet

 

Bilde_Realfagbygget_høst

Realfagbygget. Foto: Marianne Sjøholtstrand/NTNU

Kontakt

Kontakt

Ansvarlig for nettsiden om åpne foredrag

Pernille Feilberg
Kommunikasjonsrådgiver