Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er spesialrådgiver i dekanens stab med kontorplass i MTFS, 2. etasje.

Mine arbeidsoppgaver er

 • Lederstøtte til fakultetets ledelse
 • Kordinator for samarbeidsavtalen mellom NAV, Helse Midt-Norge RHF og NTNU
 • Strategi, plan og rapportering
 • Internasjonalisering

Jeg er født 1961, er gift, har to barn og er utdannet sosionom fra 1986,  og senere mastergrad i Public Aministration. Jeg har bodd i Trondheim siden jeg kom for å studere i 1981.

Før jeg ble dekan ved HiST og NTNU jobbet jeg i Trondheim kommune som  konsulent og leder i tilsammen 27 år, hovedsaklig innen helse, barnevern og ppt.

Arbeidserfaring:

 • Dekan på Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. helse- og sosialfag 011013 – 311216
 • Leder for Barne- og familietjeneste, Midtbyen, forvaltning 010104-300913
 • Prosjektleder Individuell plan 011002-311203
 • Implementering av Individuell plan i Trondheim kommune
 • Leder Byåsen hjelpetjeneste 201195- 310902
 • Konst. Distriktssjef Byåsen distrikt 150898-311298
 • Konsulent Nardo distrikt 010194-191195 Konsulent for funksjonshemmede i distriktssjefens stab
 • Tiltakskonsulent Nardo Hjelpetjeneste 251091-311293
 • Saksbehandler barnevern Sentrum og Strinda sosialdistrikt 010189-241091
 •  Sosialkurator Sentrum sosialdistrikt.090686-311288

 

Utdanning:

 • Masterstudiet i public management. 120 studiepoeng, med organisasjonsteori, statsvitenskap, økonomi. strategi, internasjonalisering og vitenskapsteori og -metode som kjernefag 2009-2011: CBS/ HiST/HiNT
 • Gruppeprosesser, organisasjon og ledelse, 2,5 vt 2002 NTNU
 • Sosialhøgskolen, Trondheim: Videreutdanning 10 vt. barne og ungdomsvern 2008
 • Sosialhøgskolen, Trondheim: sosionomutdanning 1986
 • Universitetet i Trondheim: Ex.phil og mellomfag i Kristendomskunnskap 1981-1983:
 • Frewsburg Central Highschool, AFS student 1978-1979
 • Vesttun videregående skole, allmennfaglig studieretning 1977–1981: 

Masteravhandling:

Når Salomos barn trenger barnevern: en studie av hvordan organisering og ledelse i barnevernet utfordres av klienter med høy sosial og økonomisk status
År: 2011
Materiale: Bok
Kilde: Bibliotekbasen
Utgiversted: [S.l.]
Forlag: [forfatterne]
Sider: 132 s., ill.
Merknad: Avhandling i MPA-studiet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Copenhagen Business School, 2011 Katalogisert etter omslag

Tillitsvalgt i NOSO / FO på 1980-1990 tallet

Styremedlem i Norsk Barnevernsamband og Sør-Trøndelag barnevernsamband 2002- 2009