Forskning

Forskning

Høyskoleparken Gløshaugen. Foto: Håvard Kallestad / NTNU

Forskning for bedre behandling og psykisk helsearbeid ​​​​​​​

Institutt for psykisk helse utfører grunnforskning, anvendt forskning, epidemiologi og klinisk forskning. Et nært samarbeid med St. Olavs hospital og kommunale helsetjenester, legger godt til rette for klinisk forskning.

Vårt mål er bedre forståelse og behandling av psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, ruslidelser, rehabilitering, habilitering og barnevern.

Institutt for psykisk helse er organisert i tre større fagenheter. Forskningsgrupper og forskningsprosjekter er tilknyttet sine overordnede fagenheter. To av våre sentre tilbyr omfattende tjenestestøtte og bidrar til kvalitet i kommunale tjenester.

Fagenheter ved Institutt for psykisk helse

​​​​​​​Vernepleie og NAKU

Fagenhet for vernepleie og NAKU studerer helse-, velferdstjenester og hverdagsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) er del av fagenheten.

Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid

Fagenhet for voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid studerer psykiske lidelser og ruslidelser fra basalforskning til klinisk forskning og epidemiologi.

RKBU Midt-Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge) er et forsknings- og utviklingssenter for barn og unge. Våre forskere har kunnskap om utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse, omsorg, utvikling og tjenestebehov. Senteret bidrar til økt kompetanse i kommuner, spesialisthelsetjeneste og barnevernstjeneste. Les mer i hovednettsiden for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern

SoMe, NTNU Institutt for psykisk helse

person-portlet

Nestleder for forskning

Kontakt

Kontakt

​​​​​​​​​​​​​​Nanna Sønnichsen Kayed, Instituttleder IPH   Nanna Sønnichsen Kayed
   Instituttleder
​​​​​​​

  ​​​​​​ ​​​​​​​kontakt@iph.ntnu.no

  Ansatte

  Kontaktinformasjon og ledelse

  Om oss

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9, Medisinsk-teknisk forskningssenter 4. etg.

Postadresse

Institutt for psykisk helse NTNU
​​​​​​​7491 Trondheim

Studiehenvendelser

  ​​​​​​​​​​​​studier@iph.ntnu.no

 Studieveiledere


Aktuelt og sosiale medier