Forskning

Forskning

Høyskoleparken Gløshaugen. Foto: Håvard Kallestad / NTNU

Fagenheter ved Institutt for psykisk helse

Kunnskap om psykisk helse

Vår forskning gir kunnskap og kompetanse som bidrar til bedre behandling og psykisk helsearbeid.

Forskning ved Institutt for psykisk helse er grunnforskning, anvendt forskning, epidemiologi og klinisk forskning.

Vårt mål er bedre forståelse og behandling av psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, ruslidelser, allmenn rehabilitering, habilitering og barnevern.

05 aug 2020