Forskning ved instituttet

Institutt for psykisk helse

Forskning ved instituttet

– Kunnskap og kompetanse om psykisk helse og behandling

Høyskoleparken Gløshaugen. Foto: Håvard Kallestad / NTNU

Fagenheter

Forskningen ved Institutt for psykisk helse er grunnforskning, anvendt forskning, epidemiologi og klinisk forskning.

Studier og forskning ved instituttet gir økt kunnskap og kompetanse som bidrar til bedre behandling innen psykisk helsearbeid. Forskningen har som mål å bedre forståelse og behandling av psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, ruslidelser, allmenn rehabilitering, habilitering og barnevern.