Forskningsaktivitet ved IKOM

Forskningsaktivitet ved IKOM

Myelomatose. Foto

Forskningen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) dekker et bredt medisinsk fagområde og omfatter pasientnær klinisk forskning, grunnforskning og translasjonsforskning.

Vi studerer de store kliniske fagene pediatri, obstetrikk, gynekologi, foster- og barnemedisin, kvinnehelse, kreft, blod- og infeksjonssykdommer, molekylær cellebiologi, fotodynamisk terapi, fysiologi, immunologi, toksikologi, endokrinologi, nyresykdommer, urologi, fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi, hud- og kjønnssykdommer , eksperimentell kirurgi, biobanker, laboratoriefag og medisinsk etikk.

Det legges godt til rette for translasjonsforskning og instituttet samarbeider med fagmiljø ved NTNU og St. Olavs hospital, universitetssykehuset i Trondheim. Institutt for klinisk og molekylær medisin samarbeider med forskere både nasjonalt og internasjonalt.