Forskning

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Forskning

Myelomatose. Foto

Forskningen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) dekker et bredt medisinsk fagområde og omfatter pasientnær klinisk forskning, grunnforskning og translasjonsforskning.

Vi studerer de store kliniske fagene pediatri, obstetrikk, gynekologi, foster- og barnemedisin, kvinnehelse, kreft, blod- og infeksjonssykdommer, molekylær cellebiologi, fotodynamisk terapi, fysiologi, immunologi, toksikologi, endokrinologi, nyresykdommer, urologi, fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi, hud- og kjønnssykdommer , eksperimentell kirurgi, biobanker, laboratoriefag og medisinsk etikk.

Det legges godt til rette for translasjonsforskning og instituttet samarbeider med fagmiljø ved NTNU og St. Olavs hospital, universitetssykehuset i Trondheim. Institutt for klinisk og molekylær medisin samarbeider med forskere både nasjonalt og internasjonalt.

NTNU medisin og helse

Kontakt

Kontakt

kontakt@ikom.ntnu.no

Ansatte IKOM

Kontaktinformasjon og ledelse

Om oss

Besøksadresse

Erling Skjalgssons gt. 1, Laboratoriesenteret, 5. etasje

Postadresse

NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin, 7491 Trondheim

Studiehenvendelser

studie@ikom.ntnu.no

Studieveiledere IKOM

Ingen treff

Vi fant dessverre ingen offentlig profilside for vedkommende.
Søk på nytt med ulike stavemåter?