Forskning

Forskning

Myelomatose. Foto

​​​​​​Forskningsaktiviteten ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er organisert i seks fagenheter og fire kjernefasiliteter. Instituttets forskningsgrupper er tematisk organisert under hver sin overliggende fagenhet. Les mer om instituttet

NTNU medisin og helse

person-portlet

Nestleder for forskning

Kari Anne I. Evensen
Professor
karianne.i.evensen@ntnu.no
73598805
+4797733635

Kontakt oss

Kontakt oss

​​​​​​​Magnus Steigedal, Instituttleder IKOM   Magnus Steigedal
   Instituttleder
​​​​​​​

  ​​​​​​ ​​​​​​​kontakt@ikom.ntnu.no

  Ansatte

  Ledelse

  Om oss

Postadresse

NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Erling Skjalgsons gate 1, Laboratoriesenteret 5. etasje


Aktuelt

Forskningsnyheter fra Gemini

Forskningsnyheter fra Gemini