Forskning

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Forskning

Institutt for helsevitenskap i Ålesund sin forskningsprofil underbygger ambisjonen om fremragende og fremtidsrettet sykepleie.

Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning. Disse forskningsområdene er knyttet til samfunnsreformer, den demografiske utviklingen og ny teknologi. Dette skaper behov for kunnskap om implementering av samhandlingsreformen og verdien av velferdsteknologi og brukermedvirkning.

Praksisfeltet er endret som læringsarena. Det trengs kunnskap om læringsarenaer og nye læringsformer som simulering og digitalisering for profesjonskvalifisering.

person-portlet

Forskningsnyheter fra Gemini

Forskningsnyheter fra Gemini

Flere saker fra gemini.no