Institutt for helsevitenskap Ålesund

Forskning

eldre person med nettbrett

Forskningsområder

Institutt for helsevitenskap i Ålesund har tre definerte forskningsområder:

Klinisk sykepleie

Forskningsområdet omfatter erfaringer fra pasienter, pårørende og sykepleiere når det gjelder omsorg og behandling. 

Simulering og velferdsteknologi

Dette programmet fokuserer på innovasjon i simulering og velferdsteknologi, pedagogikk og tverrprofesjonell samarbeidslæring. 

Helsetjenesteforskning

Forskningen handler om organisatorisk helse i helseorganisasjoner, og koordinering mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.


Forskning innen klinisk sykepleie foregår både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og tar utgangspunkt i perspektivene til pasienter, pårørende og sykepleiere. 

Institutt for helsevitenskap i Ålesund har etablert mastergradsstudium i Avansert klinisk sykepleie – den kritiske syke. Både somatisk og psykisk sykdom kan føre til at mennesker blir kritisk syke. Forskningen vil være rettet mot sentrale temaer i mastergraden, videreutdanninger og bachelorutdanningen.
 
Flere av de pågående forskningsprosjektene har en tverrprofesjonell og internasjonal tilnærming. Simulering er et satsningsområde ved NTNU i Ålesund. 

Kontakt

Professor Marit Kvangarsnes, nestleder for forskning på Institutt for helsevitenskap.