Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har drop in mandag til fredag mellom kl. 9.00 og 13.00, men ta gjerne kontakt på epost eller telefon. 

 

Jeg er studieveileder for studenter ved:

 • Kybernetikk og Robotikk, MTTK, MITK, MIIK
 • Elektronisk systemdesign og innovasjon 5-årig og 2-årig, MTELSYS, MSELSYS, MSECS

Jeg gir gjerne råd og hjelp med:

 • Alt du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet
 • Studieplanlegging
 • Spørsmål  om utdanningsplaner
 • Trivsel og mestring
 • Utveksling
 • Permisjon, både frivillig og under sykdom
 • Arbeidslivserfaring/praksis 
 • Psykososiale spørsmål
 • 4. og 5. gangs forsøk på eksamen
 • Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser

Jeg har selvsagt taushetsplikt.

 

Du finner meg HER