Personer i Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

  • Merete Otelie Eide
  • Margret Olafia Tomasdottir
  • Ingunn Mundal