Bakgrunn og aktiviteter

Irene Hetlevik er professor i allmennmedisin ved ISM, DMF, NTNU

Dr.med. og spesialist i allmennmedisin. Leder av Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), ISM, NTNU siden 2006. Se prosjektiversikt ved AFE:

http://www.ntnu.no/ism/allmennmedisin

Irene Hetlevik is professor in General Practice at NTNU. She has establised and been the research director at General Practice Research Unit at the Department of General Practice and Public Health, NTNU since 2006.

CV in English 2016

Medlem av prosjekt TenkeTanken ved AFE

Tenketanken

 

Forsknings- og interesseområder:

Hjerte- og karsykdom, kliniske retningslinjer, implementering, risikobegrepet, humanistisk medisin.

 

Doktorgradsarbeid (1999):

The role of clinical guidelines in cardiovascular risk intervention in general practice'

 

Veileder for prosjektene:

  • Det kontinuerlige lege-pasientforholdet
  • Systembiologi for allmennpraksis
  • Hjelperelasjonens betydning i arbeid med mennesker med rusproblem
  • Tjukke journalar i allmennpraksis
  • Oppfølging av pasienter med hjerneslag i allmennpraksis
  • Palliasjon i primærhelsetjenesten
  • Samarbeidspartner ved prosjektene:
  • Validitet og relevans av kardiovaskulære retningslinjer
  • Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis
  • Co-and multi.morbidity patterns in th HUNT study

http://www.ntnu.no/ism/phd-og-post-doc

http://www.ntnu.no/web/ism/mindre-prosjekter

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner