Bakgrunn og aktiviteter

Cand med, Universitetet i Oslo 1995. Overlege Kvinneklinikke, St Olavs hospital fra 2003; gyn kreftavdeling. Fra 01.05.13 stipendiat ved Inst for samfunnsmed,NT

Min forskning omhandler hvorvidt vi kan finne markører som kan forhindre overbehandling av celleforandringer på livmorhalsen (dysplasi). Dysplasi skyldes infeksjon med Humant Papilloma Virus (HPV) og både virusinfeksjon og påfølgende celleforandringer er meget vanlig. De fleste infeksjoner og celleforandringer forsvinner av seg selv, spesielt hos unge kvinner, men noen vedvarer og kan lede til livmorhalskreft. Vi vet idag ikke hvilke celleforandringer som forsvinner av seg selv og hvilke som vedvarer og derfor behandlet alle moderate og alvorlige celleforandringer likt ved såkalt konisering hvor den ytterste biten av livmorhalsen fjernes, et inngrep som medfører økt risiko for prematur fødsel. Vi har inkludert 300 pasienter med dysplasi og vil undersøke om noen av våre markører kan predikere hvilke celleforandringer som vil regredier, persistere eller progrediere. Dersom man finner slike markører, kan man tilby kvinnene er individualisert behandling av dysplasi på livmorhalsen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Baasland, Ingrid; Ole-Erik, Iversen. (1998) Premaligne og maligne forandringer i cervix. Veileder i fødselshjelp.

Rapport/avhandling

  • Baasland, Ingrid. (2019) CINDERELLA-studien. 2019.