Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet lege ved NTNU. Arbeider ved Smertesenteret med tverrfaglig utredning av pasienter med langvarig utmattelse. Startet med Ph.d.-utdanning høsten-12.

Mine arbeidsområder

Lege i spesialisering ved Smertesenteret, St. Olavs Hospital

  • Arbeider tverrfaglig med utredning av pasienter med lanvarig utmattelse. Jobber også med utredning og behandling av smertepasienter.

Ph.d.-utdanning i klinisk medisin

  • Forsker på langvarig utmattelse og eventuell effekt av standard kognitiv terapi, CBT, som intervensjon. RCT-studie

Utdannelse

  • Påbegynt Ph.d.-utdanning fra høsten-12.
  • Medisinsk embetseksamen (NTNU)
  • Diverse fag: * Årsstudium i psykologi, pedagogikk og kulturforståelse. (NTNU)
  • Ex.phil

 


Kompetanseord