Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Reiso, Magnhild; Johannessen, Aud; Sommerseth, Eva. (2018) Ultralydjordmødres erfaringer relatert til utøvelsen av yrket innen obstetrisk ultralyd i Norge: en kvalitativ studie. 2018. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge.