Faggruppe for ingeniørgeologi og bergmekanikk

Faggruppe for ingeniørgeologi og bergmekanikk

person-portlet

Bjørn Frengstad
Professor
bjorn.frengstad@ntnu.no
73594821
97670767
Alexandre Lavrov
Professor i numerisk modellering
alexandre.lavrov@ntnu.no
Charlie Chunlin Li
Professor i bergmekanikk
charlie.c.li@ntnu.no
73594848
Bjørn Nilsen
Professor
bjorn.nilsen@ntnu.no
73594819
97716018
Krishna Kanta Panthi
Professor
krishna.panthi@ntnu.no
73594824

person-portlet

Postdoktorer og forskere