Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt ved NTNU / NTH siden 1985, professor i ingeniørgeologi fra 1992. Visiting professor ved Colorado School of Mines 1991-92 og 1998-99. Pågående prosjekter og anvendt forskning i hovedsak knyttet til:

- Undersøkelser, stabilitet og sikring av tunneler, spesielt undersjøiske

- Stabilitet av fjellskjæringer og -skråninger

- Ingeniørgeologiske aspekter av TBM-driving

- Ingeniørgeologiske aspekter ifm vannkraftprosjekter

 

Undervisning:

TGB4185 Ingeniørgeologi GK (koordinator)

TGB4190 Ingeniørgeologi-berg VK (koordinator)

TGB5110 Engineering geology and tunnelling (del av kurs)

TGB4575 Ingeniørgeologi fordypningsemne (del av kurs)

TGB4500 Ingeniørgeologi fordypningsprosjekt (koordinator)

GB8303   Stability of rock slopes (PhD-course)

GB6001   Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere (EVU-kurs- koordinator)

 

Veiledning  PhD-prosjekter:

pågående:

2017-  Henki Ødegaard: Optimalisering av testmetoder og design av konusområdet i uforede trykk tunneler.

avsluttet siste 10 år:

2018: Are Håvard Høien: Applicability of reinforced ribs of sprayed concrete in  poor quality, swelling rock mass

2017  Øyvind Dammyr: The use of TBM in future Norwegian infrastructure projects

2015  Karl Gunnar Holter: Waterproof tunnel lining with sprayed concrete and bonded membrane in hard rock and cold climate

2014   Martina Böhme: Spatial and temporal variability of rock slope instability in western Norway

2012   Dawei Mao: Analysis of rock support performance for tunnelling in weakness zones containing swelling clay

2010   Guro Grøneng: Stability analyses of the Åknes rock slope, Western Norway  

 

Deltakelse i komiteer og utvalg

- Rock Mechanics and Rock Engineering (RMRE, Springer): Medlem av Editorial Board og regelmessig reviewer

- Tunnelling and Underground Space Technology  (TUST, Pergamon): Medlem av Editorial Board

- ITA - International Tunnelling Association: norsk representant i ITA-CET

- Standard Norge: Representant i komiteer for revisjon av Eurokode 7 og NS 4320 

- ITA World Tunnel Congress 2017: leder av Scientific Committee

 

Deltakelse i ekspertpaneler / referansegrupper:

Utvalgte pågående:

- Romsdalsfjord, undersjøisk tunnel, ferjefri E-39 (evaluering av grunnundersøkelser og trase-planlegging, SVV)

- Tellnes dagbrudd (evaluering av stabilitetsforhold, Titania)

- Kiruna og Malmberget Sverige (evaluering av deformasjoner/setninger og stabilitet som resultat av gruvedrift, LKAB)

- Cities of tomorrow (CoT), Singapore National research foundation (evaluering av forskningssøknader relatert til bruk av undergrunnen)

utvalgte avsluttede:

- Rogfast undersjøiske tunnel (evaluering av forundersøkelser og prosjektering, SVV)

- Karmsundtunnelen (undersjøisk, evaluering under bygging)

- Land av Liveability National Innovation Challenge (L2NIC), Singapore National Research Foundation (evaluering av forskningssøknader ifm prosjekter relatert til bruk av undergrunnen)

- Atlanterhavstunnelen (undersjøisk, evaluering etter ras under sjøen)

- Holmestrand jernbanestasjon i berg (evaluering under bygging, JBV)

- Høghastighets jernbane i Norge (utredning ang. gjennomførbarhet, JBV)

- Store vannkraftprosjekter i Kina (Xiangjiaba, Baihetan,  Nuozhadu - kvalitetskontroll under bygging)

- Løsberga (vegskjæring, evaluering etter ras, SVV)

- Hanekleivtunnelen (evaluering etter ras, Samferdselsdept.)