Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Nilsen, Bjørn; Jakobsen, Pål Drevland; Holter, Karl Gunnar. (2017) Proceedings of the ITA World Tunnel Congress 2017. 2017. ISBN 978-82-92641-40-8.

Del av bok/rapport

  • Holter, Karl Gunnar; Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind. (2021) Material Technology and Spray-Application Development for Waterproof and Durable Sprayed Concrete Linings. Goals And Background for the Supercon Research Project, Norway. Spritzbeton-Tagung 2021. 19. und 20.10.2021 Congress Centrum Alpbach, Tirol.
  • Holter, Karl Gunnar; Nilsen, Bjørn; Langås, Christine; Tandberg, Maren Kristine. (2014) Testing of sprayed waterproofing membranes for single shell sprayed concrete tunnel linings in hard rock. Tunnels for a better life - Proceedings of the World Tunnel Congress, Iguassu falls, Brazil, May 9th-15th 2014.