Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Stenvik, Lars Aaberg; Ramstad, Randi Kalskin; Kristensen, Lene. (2020) Test of Differential Monitoring of Stability (DMS) borehole temperature data to map groundwater flow in the unstable rock mass at Åknes, Norway. ISRM International Symposium - EUROCK 2020.
  • Liebel, Heiko; Huber, K.; Frengstad, Bjørn Syvert; Ramstad, Randi kalskin; Brattli, Bjørge. (2010) Rock core samples cannot replace thermal response tests : a statistical comparison based on thermal conductivity data from the Oslo Region (Norway). Renewable Energy Research Conference 2010 - Zero Emission Buildings.
  • Ramstad, Randi; Hilmo, Bernt O.; Brattli, Bjørge. (2006) In-situ rock stress and construction of groundwater-based ground source energy plant. In-situ Rock Stress. Measurment, Interpretation and Application. Proceedings of the International Symposium on In-situ Rock Stress.

Rapport/avhandling