Ledelse

Ledelse

  • Instituttleder: Egil Tjåland
  • Nestleder for undervisning: Sigbjørn Sangesland
  • Nestleder for forskning: Rune Edland Larsen
  • Administrativ leder: Sylvi Vefsnmo

person-portlet

Rune Berg-Edland Larsen
Professor
rune.larsen@ntnu.no
73594968
91897885
Sigbjørn Sangesland
Professor
sigbjorn.sangesland@ntnu.no
73594987
Egil Tjåland
Instituttleder
egil.tjaland@ntnu.no
73594934
92613807
Sylvi Vefsnmo
Administrativ leder
sylvi.vefsnmo@ntnu.no
73594911
93087673

Faggruppeledere

Faggruppeledere

  • Brønnkonstruksjon og produksjonssystemer: Sigbjørn Sangesland
  • Geologi: Mai-Britt E. Mørk
  • Geofysikk: Suzanne McEnroe
  • Ingeniørgeologi og bergmekanikk: Bjørn Frengstad
  • Mineralproduksjon og HMS: Kurt Aasly
  • Reservoarteknikk og petrofysikk: Carl Fredrik Berg

person-portlet

Kurt Aasly
Førsteamanuensis
kurt.aasly@ntnu.no
73558946
93443511
Carl Fredrik Berg
Førsteamanuensis
carl.f.berg@ntnu.no
90708869
Bjørn Frengstad
Professor
bjorn.frengstad@ntnu.no
73594821
97670767
Suzanne A. McEnroe
Professor
suzanne.mcenroe@ntnu.no
91897469
Mai Britt E. Mørk
Professor
mai.britt.mork@ntnu.no
73594812
93487121
Sigbjørn Sangesland
Professor
sigbjorn.sangesland@ntnu.no
73594987