Faggruppe for brønnkonstruksjoner og produksjonssystemer

Faggruppe for brønnkonstruksjoner og produksjonssystemer

person-portlet

Professorer, førsteamanuenser og forskere

Behzad Elahifar
Førsteamanuensis
behzad.elahifar@ntnu.no
73592028
Tor Berge Gjersvik
Professor
tor.b.gjersvik@ntnu.no
73593065
+4790081180
Sigve Hovda
Førsteamanuensis
sigve.hovda@ntnu.no
73594938
Alexey Pavlov
Professor Petroleumskybernetikk
alexey.pavlov@ntnu.no
73590233
97415395
Sigbjørn Sangesland
Professor
sigbjorn.sangesland@ntnu.no
73594987
Milan Stanko
Førsteamanuensis
milan.stanko@ntnu.no
73594944