Studier ved Institutt for geovitenskap og petroleum

Studier ved Institutt for geovitenskap og petroleum

Studenter ute i felten

Er du nysgjerrig på naturen som omgir oss, og ønsker et praktisk rettet fag med gode karrieremuligheter? Da er studier ved institutt for geovitenskap og petroleum for deg! Det er et svært samfunnsnyttige fag som ser nærmere på forvaltning av jordens geologiske ressurser.

Studiet tilbyr en rekke interessante feltkurs underveis i både inn- og utland. I tillegg er det gode muligheter for lengre utenlandsopphold underveis i studiet.

Naturressursforvaltning spiller en spesielt viktig rolle i den moderne historien om Norge. Vår fantastiske tilgang til vind, vann, olje, gass og mineraler har gjort det mulig å ta en sentral rolle i teknologiutviklingen og har skapt store verdier, og vil være en grunnstein også i den videre samfunnsutviklingen.

Studieprogrammer:

3-årig bachelorprogram

5-årig master (sivilingeniør)

2-årig masterprogam

Etter- og videreutdanning

Petroleumsfag og tekniske geofag


Kontakt

Kontakt

Studieprogramleder ved Institutt for geovitenskap og petroleum

Spørsmål om våre studier?

Spørsmål om våre studier?

Studiebrosjyre

Studiebrosjyre


Intervju med tidligere studenter

Intervju med tidligere studenter

Studentorganisasjoner

Studentorganisasjoner

Vil du studere geofag?

Vil du studere geofag?

Geologi i praksis

Geologi i praksis