Laboratorier

Laboratorier

 

Hånd med mikroskopprøve

Forskning og undervisning innen geovitenskap og petroleum krever ulike laboratorier for bearbeiding og analyse av materialer som kan ha vidt forskjellige egenskaper. I tillegg er det helt nødvendig med datalabber med tilhørende infrastruktur for å prosessere og visualisere ulike data typer innen seismikk,reservoar og brønn. Instituttet har svært gode avtaler med de ledende programvare leverandørene.

 Instituttets laboratorier består av flere enheter for undervisning/studentarbeid og instituttets egne forskningsprosjekter. Laboratoriene utfører i tillegg  eksterne oppdrag for andre institutt og eksterne kunder. Noen av våre laboratoriene er organisert og drevet sammen med SINTEF. Laboratoriene er gruppert på to lokaliterer, bergbygget og PTS.