Laboratorier

Institutt for geovitenskap og petroleum

Laboratorier

Laboratorier

Hånd med mikroskopprøve

Forskning og undervisning innen geovitenskap og petroleum krever ulike laboratorier for bearbeiding og analyse av materialer som kan ha vidt forskjellige egenskaper. I tillegg er det helt nødvendig med datalabber med tilhørende infrastruktur for å prosessere og visualisere ulike data typer innen seismikk,reservoar og brønn. Instituttet har svært gode avtaler med de ledende programvare leverandørene.

 Instituttets laboratorier består av flere enheter for undervisning/studentarbeid og instituttets egne forskningsprosjekter. Laboratoriene utfører i tillegg  eksterne oppdrag for andre institutt og eksterne kunder. Noen av våre laboratoriene er organisert og drevet sammen med SINTEF. Laboratoriene er gruppert på to lokaliterer, bergbygget og PTS.