Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Stanko, Milan Edvard Wolf; Golan, Michael. (2014) Topics in Production Systems Modeling: Separation, Pumping and Model Based Optimization. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2014. ISBN 978-82-326-0282-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (180).