Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Bakgrunn

 • Professor i petroleumsteknologi, NTNU 1981-
 • Senterleder SFI IO, 2007-2015
 • Instituttleder ca 20 år 
 • Dekanus ved Bergavdelingen 1990-96
 • Visiting Professor, Stanford University, 1988-89
 • Visiting Researcher, Elf, 1996-97
 • Research Manager, Saudi Arabia, 1978-81
 • Research Manager, IKU, 1974-78
 • Ph.D. Petroleum Engineering, Texas A&M, 1974
 • M.Sc. Mechanical Engineering, SDSMT, 1971
 • B.Sc. Mechanical Engineering, SDSMT, 1970

Priser

 • IBM Open Collaborative Faculty Award 2011 & 2012
 • Oilman of the Year 2014 (SPE Norway)
 • Regional Distinguished Achievement Award for Petroleum Engineering Faculty 2015
 • NTNUs Internasjonaliseringspris 2015

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner