Studentenes liveshow

Fire glade studenter på campus i Trondheim. Hver student holder hver sin kube med et av bærekraftsmålene til FN. FOTO

Immatrikuleringen 2023

Velkomen til studiestart 2023

Studieåret startar måndag 14. august med immatrikulering – ein velkomstseremoni for nye studentar. Før immatrikuleringa startar, vil du møte faddergruppa di. Du får oversikt over oppmøte og aktivitetar ved studiestart på nettsida for ditt studieprogram.

Studiestart på ditt studieprogram

Følg oss på SoMe

kindly.ai (jira II-3188)