Studentenes liveshow

Fire glade studenter på campus i Trondheim. Hver student holder hver sin kube med et av bærekraftsmålene til FN. FOTO

Immatrikuleringen 2023

Velkomen til studiestart 2024

Studieåret startar måndag 12. august med immatrikulering – ein velkomstseremoni for nye studentar. Før immatrikuleringa startar, vil du møte faddergruppa di. Du finn oversikt over oppmøte og aktivitetar ved studiestart på nettsida for ditt studieprogram (blir oppdatert før sommaren).

Studiestart på ditt studieprogram

Følg oss på SoMe

kindly.ai (jira II-3188)