Studier ved Institutt for moderne samfunnshistorie

Institutt for moderne samfunnshistorie

Studier ved Institutt for moderne samfunnshistorie


Studier ved Institutt for moderne samfunnshistorie

Studenter sitter og jobber med pc-er og notater

Instituttet tilbyr undervisning og oppgaveveiledning i moderne historie innenfor bachelorprogrammet i historie, masterprogrammet i historie, masterprogrammet i krig og samfunn (nytt fra høsten 2023), lektorutdanningen i historie, årsstudium i historie og andre emnetilbud. Vi tilbyr også emner og veiledning innenfor MSc i Globalisation and Sustainable Development, samt kurs og veiledning i ph.d.-programmet i historie og kulturfag.
 
Studieprogrammene i historie og lektorutdanning i historie blir undervist i samarbeid med Institutt for historiske og klassiske studier.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt en studieveileder ved IMS.
Dette er for deg som har behov for studieveiledning eller noen å snakke med.

Lurer du på:
- bytte av emner eller studieprogram?
- karrierevalg?
- godkjenning av utdanning fra andre universiteter/ høgskoler?
- tilrettelegging av studiet?
- eksamen?
- noe annet?

Ikke nøl med å ta kontakt!

Ny student

Er du ny student? Her er informasjon om studiestart og studiehverdagen.

Masterstudenter

FAQ for masterstudenter

Informasjon til studenter

Instituttillitsvalgte

Vi er dine instituttillitsvalgte og er:

Du kan kontakte oss på: 
hf-ims@studentrad.ntnu.no

Foto

Foto:

Krig og samfunn: Espen H. Bjørgan/Khrono

Årsstudium i historie: Fredrik Berg/NTNU

Bachelor i historie: Fredrik Berg/NTNU

Lektorutdanning i historie: Åshild Berg Tesdal/NTNU

Master i historie: Thor Nielsen/NTNU

Hovedbilde: NTNU