Studier ved Institutt for moderne samfunnshistorie

Studier ved Institutt for moderne samfunnshistorie

Instituttet tilbyr undervisning og oppgaveveiledning i moderne historie innenfor bachelorprogrammet i historie, masterprogrammet i historie, masterprogrammet i krig og samfunn (nytt fra høsten 2023), lektorutdanningen i historie, Master of Science in Globalisation and Sustainable Development, årsstudium i historie og andre emnetilbud. Vi tilbyr også kurs og veiledning i ph.d.-programmet i historie og kulturfag.
 
Studieprogrammene i historie og lektorutdanning i historie undervises i samarbeid med Institutt for historiske og klassiske studier.

Studieprogram:

Kontakt

Kontakt

Professor Øyvind Thomassen er undervisningsleder ved instituttet.

For spørsmål om studier og studieveiledning: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no