Studium ved Institutt for moderne samfunnshistorie

Studium ved Institutt for moderne samfunnshistorie

Instituttet tilbyr undervisning og oppgaverettleiing i moderne historie innanfor bachelorprogrammet i historie, masterprogrammet i historie, masterprogrammet i krig og samfunn (nytt frå hausten 2023), lektorutdanninga i historie, Master of Science in Globalisation and Sustainable Development, årsstudium i historie og andre emnetilbod. Me tilbyr óg kurs og rettleiing i ph.d.-programmet i historie og kulturfag.
 
Studieprogramma i historie og lektorutdanning i historie vert undervist i samarbeid med Institutt for historiske og klassiske studium.

Studieprogram: