Studier ved Institutt for moderne samfunnshistorie

Studier ved Institutt for moderne samfunnshistorie

Instituttet tilbyr undervisning og oppgaveveiledning i moderne historie innenfor bachelorprogrammet i historie, masterprogrammet i historie, lektorutdanningen i historie, Master of Science in Globalisation and Sustainable Development, årsstudium i historie og andre emnetilbud. Vi tilbyr også kurs og veiledning i ph.d.-programmet i historie og kulturfag.
 
Våre emner undervises i samarbeid med Institutt for historiske og klassiske studier.

Studieprogram:


 


Kontakt

Kontakt

Professor Espen Storli er undervisningsleder ved instituttet.

For spørsmål om studier og studieveiledning: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Til deg som er student