(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotekene - dragvoll - topp på bibliotekside

Biblioteket strekker seg over to bygg med en innendørs gangbru fra det ene til det andre bygget.
Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU

Velkommen til

Biblioteket Dragvoll

Her finner du litteratur om språk, litteratur, filosofi, kunst- og medievitenskap, historie, statsvitenskap, sosiologi, psykologi, pedagogikk, geografi, sosialantropologi, og andre fag innen humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.

Live-oppdatering:

Live-oppdatering:

Her ser du oversikt over hvor mange som besøker de ulike bibliotekene akkurat nå.

Ledige arbeidsplasser akkurat nå

nyweb - bibliotekene - dragvoll - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Bøker, tidsskrifter, aviser, DVD-er.

Rom og utstyr

Grupperom, arbeidsplasser, pc-er, printer, skanner, mikrofilmapparat, videokonferanse.

Arrangement og utstillinger

kunnskap:kaffe - lunsjarrangement.

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

UB - SoMe

Apningstider

Åpningstider

Biblioteket Dragvoll

Bygning. Foto

Biblioteket Dragvoll

Edvard Bulls veg 1

Åpent: Mandag–søndag 6–24
Betjent: Mandag-torsdag 10–18 / fredag 10–17

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid

Kontakt

Mini calevent portlet

Arrangement og kurs

forside - flere arrangement