Examen philosophicum

Om emnet

Hva er kunnskap? Hvilke kunnskapskilder er pålitelige? Hva kjennetegner vitenskapelig kunnskap? Kan vitenskap være moralsk nøytral? Har forskere et spesielt samfunnsansvar? Kan vi begrunne moralske oppfatninger? Hvilke målestokker bør vi i så fall bruke? Dette er noen av de sentrale spørsmålene i Examen philosophicum.

I emnet blir flere ulike svar på disse spørsmålene presentert, diskutert og satt i sammenheng med ulike virkelighetsoppfatninger og syn på mennesket.  Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter som er viktige for alle studenter ved et universitet, både under og etter studiene. Hensikten er å gi redskaper for selvstendig og kritisk refleksjon om betingelser for vitenskapelig kunnskapsdannelse, og det ansvaret som følger med å delta i vitenskapelig virksomhet.

Ved NTNU er det fem ordinære varianter av Examen philosophicum. Hvilken variant du skal ta avhenger av hvilket studieprogram du er tatt opp på. Varianten som tilhører ditt studieprogram vil automatisk dukke opp i utdanningsplanen din på studweb.

For mer informasjon om undervisning og obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardside.

Ofte stilte spørsmål

Hvilken ex.phil.-variant skal jeg ha?

Hvilken variant du skal ta avhenger av hvilket studieprogram du er tatt opp på. Ex.phil.-varianten som tilhører ditt studieprogram vil automatisk dukke opp i utdanningsplanen din på studweb.

Er det obligatorisk aktivitet i ex.phil.?

Ja. Alle ex.phil.-variantene har obligatorisk aktivitet, inkludert obligatorisk oppmøte på seminarene. Du kan lese mer om obligatorisk aktivitet i emnebeskrivelsene for hver variant og på emnerommene i Blackboard. 

Jeg har ikke anledning til å møte på obligatoriske seminar, hva gjør jeg?

Det er krav om 80 prosent oppmøte på seminarene, dvs. oppmøte på 7 av 9 seminar. Ved dokumentert akutt sykdom, kan du innvilges inntil 2 ytterlige fravær. Ta kontakt på exphil-ifr@hf.ntnu.no om dette gjelder deg.

Toppidrettsstudenter eller studenter som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke vil kunne følge det obligatoriske seminaropplegget kan søke om et alternativt opplegg. Søknadsfrist er 1. oktober i høstsemesteret og 1. mars i vårsemesteret, søknad sendes til exphil-ifr@hf.ntnu.no

Jeg har godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere semester, kan dette godkjennes?

Dersom du har godkjent all obligatorisk aktivitet i EXPH0100, EXPH0200, EXPH0300, EXPH0400 eller EXPH0500 fra høstsemesteret 2019 eller senere kan du gjenbruke dette i samme emnekode senere semester. Du kan ikke ta med deg kun én av de obligatoriske aktivitene videre. Er du usikker på om du har all obligatorisk aktivitet godkjent kan du ta kontakt på exphil-ifr@hf.ntnu.no så sjekker vi dette for deg.

Tidligere godkjente øvingsoppgaver i EXPH0001, EXPH0003, EXPH0004, EXPH0005 eller EXPH0006 kan IKKE brukes i EXPH0100, EXPH0200, EXPH0300, EXPH0400 og EXPH0500.

Jeg er student ved NTNU, men ex.phil er ikke en del av mitt studium. Kan jeg likevel ta emnet?

Ja, du kan søke om adgang til ex.phil selv om emnet ikke ligger i din utdanningsplan. Send søknad innen 15. september i høstsemesteret/1. februar i vårsemesteret til exphil-ifr@hf.ntnu.no

Er det fortsatt mulig å ta eksamen i tidligere ex.phil.-varianter?

Ja, dersom du kvalifiserer for å gå opp til eksamen vil det være mulig å gjøre dette studieåret 2019/2020. Nærmere bestemt betyr dette følgende: 

  • dersom du har all obligatorisk aktivitet godkjent i EXPH0003, EXPH0004, EXPH0005 eller EXPH0006 vil siste mulighet for å melde seg til eksamen være høsten 2019 eller våren 2020. 
  • dersom du har EXPH0002 i din utdanningsplan kan du melde deg til eksamen høsten 2019 eller våren 2020.
  • for privatister er det mulig å melde seg i EXPH6001 høsten 2019 eller våren 2020. 

Fra og med høsten 2020 er det ikke mulig å ta eksamen i disse ex.phil.-variantene.  

Jeg har tatt ex.phil. ved et annet lærested - kan denne brukes ved NTNU?

Dersom du har tatt ex.phil. ved et annet lærested kan du søke om å få dette emnet innpasset i graden din ved NTNU. Du finner mer informasjon om godkjenning av ekstern utdanning på Innsida. 

Jeg trenger emnebeskrivelser/pensumlister fra et tidligere semester. Hvor finner jeg dette?

Emnebeskrivelser for tidligere semester finner du her: https://www.ntnu.no/studier/emner

Du finner også et eget pensumarkiv for ex.phil. på vår nettside. 

Dersom du er ute etter eldre emnebeskrivelser eller pensumlister kan du kontakte oss på exphil-ifr@hf.ntnu.no 

 

Kan Dybvig/Dybvig: Det tenkende mennesket benyttes?

Nei, det er ny pensumlitteratur fra høst 2019. Se pensumliste for din variant.

Pensumarkiv

Pensum EXPH0100-EXPH0500

Pensum EXPH0002

Informasjon kommer

 

Pensum EXPH0003-EXPH0006

Pensum EXPH6001

Del I:
Dagfinn Døhl Dybvig & Magne Dybvig: Det tenkende mennesket
(Trondheim: Tapir, 2003)
Hele boken er pensum med unntak av:
Kap. 11, Herder og Hegel, s. 286-293 er unntatt, resten av kap. er pensum.
Kap. 14, Marx og Freud - intet av kap. er pensum.
Kap. 15, Estetikk og det moderne liv - intet av kap. er pensum.
Kap. 16, Matematiske modeller i beskrivelsen av naturen, s. 369-390 er unntatt, resten av kap. er pensum.
Kap. 20, Forklaring og forståelse i humanvitenskapene, s. 444-452 er unntatt, resten av kap. er pensum.
Kap. 21 Makt og rasjonalitet - intet av kap. er pensum.

Del II:
Magne Reitan:
Argumentasjonsteori, Fagbokforlaget, 2016.
Kap. 1-1.5 (s.1-15)
Kap. 2-2.5 (s.21-43)
Kap. 3-3.5 (s.51-61)
Kap. 4-4.5 (s.63-76)
Kap. 5-5.5 (s.81-99) - Ikke tallangivelsene i 5.2 og 5.3.
Kap. 6-6.3 (s.101-107) og 6.5-6.6 (s.114-120)
Kap. 7-7.5 (s.123-151)
Kap. 8-8.8 (s.153-179)
Kap. 9-9.2 (s.181-189)


For studenter på jussstudiet:
E. Kolflaath, Språk og Argumentasjon, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke,
Bergen 2004.
Det følgende utdrag er pensum:
Seksjon 1.1 kursorisk 3 s.
Seksjonene 1.2–1.5 statarisk 21 s.
Seksjon 3.1 kursorisk 6 s.
Seksjonene 3.2-3.4 statarisk 28 s.
Seksjon 4.1 kursorisk 6 s.
Seksjonene 4.2-4.4 statarisk 20 s.
Seksjon 5.1 kursorisk 9 s.
Seksjon 5.2 statarisk 7 s.
Seksjon 6.1 kursorisk 12 s.
Seksjonene 6.2-6.4 statarisk 24 s.

Pensum fra eldre varianter

Ta kontakt på exphil-ifr@hf.ntnu.no 

Kontakt