Studier

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Studier

Studenter ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Instituttet gir undervisning på bachelor- og masternivå i filosofi og religionsvitenskap. Det er mulig å ta doktorgrad i begge disse fagene ved NTNU.

I tillegg har instituttet ansvar for Examen philosophicum.

Spørsmål? (krysspublisert)

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet til studiene kan du kontakte instituttet på studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no

Spørsmål som er spesifikt knyttet til examen philosophicum (ex phil) rettes til exphil-ifr@hf.ntnu.no

-----------------------------------------------

Faglige ansatte gir veiledning etter avtale. Ta kontakt per e-post eller telefon.

Informasjon for studenter

Informasjon for studenter

Informasjonsside for våre studenter - her finnes gamle eksamensoppgaver, skriveveiledninger, informasjon om seminartilbud og mer.