Fysikk

Fysikk

Ph.d.-program (doktorgrad)

Foto: Per Henning/NTNU

Studier PHD-faktaboks

Målet med ph.d.-programmet i fysikk er å forberede stipendiatene til arbeid som krever avansert vitenskapelig kompetanse og analytiske ferdigheter og for en karriere i akademia.

Ph.d.-programmet i fysikk er nært knyttet til våre forskningsgrupper og institutter, og er en sentral komponent i den overordnede forskningsstrategien ved Fakultet for naturvitenskap.