Ph.d.-programmet i fysikk

Ph.d.-programmet i fysikk

Bilder fra en tynnfilmdeponeringslab ved Institutt for fysikk ved NTNU. Foto: Geir Mogen

Ph.d.-studiet i fysikk

Ph.d.-programmet i fysikk er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Fakultetet har gjennom Institutt for fysikk en bred fagprofil innen fysikk. Vi har et spesielt ansvar for grunnleggende forskning og bred anvendelse av kunnskap i samfunns- og næringsutvikling. Fagmiljøet har bred forskningsaktivitet, hvor mange disipliner innen fysikk er representert, deriblant noen internasjonale spissområder.

Programmet gir en generisk og analytisk kompetanse som kan anvendes i industri, forskning og undervisning. Ph.d.-kandidaten i fysikk har en grundig og bred fysikkbakgrunn med spesielle kunnskaper på høyt internasjonalt nivå innenfor sitt fagområde. Ph.d.-kandidaten i fysikk har kunnskaper og ferdigheter til å møte kontinuerlige og krevende endringer i dagens forskning. Forøvrig har kandidaten den generelle kompetanse som er felles for ph.d.-studiet ved NTNU.

 

Forskningsområder

Forskningsaktiviteter ved Institutt for fysikk (kun tilgjengelig på engelsk)

Ph.d. fysikk

Fakta

Gradsnavn: Philosophiae doctor (ph.d.)
Varighet: 3 år, 180 studiepoeng
Studieprogramkode: PHFY
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt: Institutt for fysikk
Kontaktperson: Anne Sæther

Beskrivelse og læringsmål

Opptakskrav