Bakgrunn og aktiviteter

Programkonsulent for de 5-årige masterprogrammene i fysikk og matematikk (MTFYMA) og nanoteknologi (MTNANO):

Jeg er studieveileder for MTFYMA og MTNANO og gir gjerne råd og hjelp om:

 • Utdanningsplaner og vitnemål
 • Emnevalg
 • Utfordringer i studiehverdagen
 • Permisjoner og søknader om deltidsstudium
 • Utvekslingsopphold: Forhåndsgodkjenning og innpassing av ekstern utdanning
 • Jobbmuligheter

Kom gjerne innom kontoret uten avtale, eller ta kontakt på e-post eller telefon for å avtale et tidspunkt.

Andre arbeisdoppgaver:

 • Saksbehandling og rådgiving knyttet til studieforvaltning
 • Studieplaner
 • Utdanningskvalitet
 • Sekretær for studieprogramråd i fysikk og matematikk
 • Sekretær for studieprogramråd i nanoteknologi
 • Lederstøtte