Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

Programkonsulent for de 5-årige masterprogrammene i fysikk og matematikk (MTFYMA) og nanoteknologi (MTNANO):

  • Studieveiledning og informasjonsarbeid
  • Utdanningsplaner og vitnemål
  • Permisjoner og søknad om deltidsstudium
  • Forhåndsgodkjenning av studieopphold i utlandet, innpassing av ekstern utdanning
  • Utdanningskvalitet (eks. melding om kvalitet i utdanningen, handlingsplaner, evalueringer, læringsmiljøtiltak)
  • Studieplanarbeid
  • Sekretær for studieprogramrådene i fysikk og matematikk samt nanoteknologi
  • Medlem av NV-fakultetets rekrutteringsteam