Ph.d.-programmet i biofysikk

Fakultet for naturvitenskap

Ph.d.-programmet i biofysikk

Eksperiment i laben. Foto

Ph.d.-programmet i biofysikk

Ph.d.-programmet i biofysikk er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Ph.d.-programmet i biofysikk og medisinsk teknologi skal gi ph.d.-studentene forskerutdanning innen eksperimentell og teoretisk biofysikk, bionanoteknologi, medisinsk fysikk og teknologi.

Studiet gir en generisk og analytisk kompetanse som kan anvendes i industri, forskning og undervisning. Ph.d.-kandidaten i biofysikk har en grundig og bred fysikkbakgrunn med spesielle kunnskaper på høyt internasjonalt nivå innenfor sitt fagområde. Ph.d.-kandidaten i biofysikk har kunnskaper og ferdigheter til å møte kontinuerlige og krevende endringer i dagens forskning. Forøvrig har kandidaten den generelle kompetanse som er felles for ph.d.-studiet ved NTNU.

Forskningsområder

Ph.d.-programmet vil gi mulighet for forskning innen ulike områder (info på engelsk):

Se forskningsnettsiden ved institutt for fysikk

 

Ph.d. biofysikk

Fakta

Gradsnavn: Philosophiae doctor (ph.d.)
Varighet: 3 år, 180 studiepoeng
Studieprogramkode: PHBIFY
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt: Institutt for fysikk
Kontaktperson: Anne Sæther

Beskrivelse og læringsmål