SØK3522 - Arbeidsmarkedsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler arbeidsmarkedets funksjonsmåte i et moderne samfunn og hvordan tilpasningen i arbeidsmarkedet påvirker sentrale økonomiske variable. Innenfor emnet diskuteres både virkninger av økonomisk politikk og normative implikasjoner for hvordan politikken bør utformes. Emnet behandler både teoretiske modeller og empiriske analyser av sentrale sammenhenger i arbeidsmarkedet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- hvordan lønn bestemmes innenfor ulike modeller for lønnsforhandlinger og modeller for effektivitetslønn.
- hvordan likevektsledigheten bestemmes i en lukka og i en åpen økonomi og hvordan denne kan påvirkes.
- hvilken betydning institusjonelle forhold og økonomisk politikk har for bestemmelse av lønn og likevektsledighet.
- hvordan ulike typer sjokk påvirker faktisk arbeidsledighet.

Ferdigheter
Du skal kunne
- gjøre rede for ulike teorier for lønnsdanning og ledighetsbestemmelse.
- gjøre rede for hvilken betydning institusjonelle forhold har for bestemmelse av lønn og arbeidsledighet.
- kunne diskutere, på strengt vitenskapelig grunnlag, hvorfor arbeidsledigheten er permanent høyere i enkelte land sammenlignet med andre land.
- gjennomføre egne teoretiske og empiriske analyser av lønnsdanning og ledighetsbestemmelse.

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Denne kan gjerne utføres i gruppe. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3503 15.0 01.09.2007
SØK8622 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 21.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.