course-details-portlet

SØK3522 - Arbeidsmarkedsøkonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler arbeidsmarkedets funksjonsmåte i et moderne samfunn og hvordan tilpasningen i arbeidsmarkedet påvirker sentrale økonomiske variable. Innenfor emnet diskuteres både virkninger av økonomisk politikk og normative implikasjoner for hvordan politikken bør utformes. Emnet behandler både teoretiske modeller og empiriske analyser av sentrale sammenhenger i arbeidsmarkedet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • hvordan lønn bestemmes innenfor ulike modeller for lønnsforhandlinger og modeller for effektivitetslønn.
 • hvordan likevektsledigheten bestemmes i en lukka og i en åpen økonomi og hvordan denne kan påvirkes.
 • hvilken betydning institusjonelle forhold og økonomisk politikk har for bestemmelse av lønn og likevektsledighet.
 • hvordan ulike typer sjokk påvirker faktisk arbeidsledighet.

Ferdigheter

Du skal kunne

 • gjøre rede for ulike teorier for lønnsdanning og ledighetsbestemmelse.
 • gjøre rede for hvilken betydning institusjonelle forhold har for bestemmelse av lønn og arbeidsledighet.
 • kunne diskutere, på strengt vitenskapelig grunnlag, hvorfor arbeidsledigheten er permanent høyere i enkelte land sammenlignet med andre land.
 • gjennomføre egne teoretiske og empiriske analyser av lønnsdanning og ledighetsbestemmelse.

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
 • benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert høstsemester. Sjekk www.ntnu.no/econ. Studenter med studierett på et masterprogram ved ISØ kan ta emnet også når det ikke undervises.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3503 15.0 HØST 2007
SØK8622 10.0 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 16.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 31
SL515 Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 24.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 4
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU