SØK3515 - Mikro- og paneldataøkonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler økonometriske metoder for analyse av paneldata og for analyse av mikrodata. Innenfor emnet behandles ulike metoder for å ivareta uobservert heterogenitet mellom enheter. Det gis en innføring i metoder for å studere diskret valg og metoder i tilfeller med skjeve utvalg. Det legges vekt på anvendelse av metodene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
-flere ulike metoder for estimering av økonometriske modeller for paneldata
-hvordan uobserverbar individuell heterogenitet kan håndteres i statiske og dynamiske paneldatamodeller
-formulering, estimering og tolking av modeller for individers diskrete valg
-formulering, estimering og tolkning av økonometriske modeller i situasjoner der data er sensurert eller resultat av selvseleksjon

Ferdigheter
Du skal
-være fortrolig med sentrale metoder for å gjennomføre empiriske analyser basert på paneldata med ulike datasituasjoner og modellformuleringer
-være fortrolig med økonometriske metoder for empiriske analyser av diskret valg og behandling av selvseleksjon og sensurerte data
-Kunne utføre økonometriske studier basert på paneldata og mikrodata på egen hånd og kunne tolke resultater og kritisk vurdere troverdigheten av resultater fra bruk av ulike metoder
-Kunne anvende moderne økonometrisk programvare til empiriske analyser basert på paneldata og mikrodata

Generell kompetanse
Du skal kunne
-lese og forstå rapporter og forskningsartikler som gjør bruk av begrepene og metodene diskutert i emnet
-benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Denne kan gjerne gjøres i gruppe. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semestestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK8615 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 07.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.