course-details-portlet

FIN3502 - Adferdsfinans

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I dette kurset vil vi diskutere typiske feilvurderinger som investorer og forvaltere gjør i sine finansielle beslutninger og hvordan de påvirker finansmarkedene. Vi vil studere både empiri og psykologibaserte teorier som hjelper oss å forstå disse feilvurderingene. En unik egenskap ved dette emnet er at vi gjennom hele kurset vil kjøre eksperimenter i klassen for å avdekke hvordan psykologi påvirker økonomiske beslutninger. Noen av temaene vi vil diskutere er:

 • lederes overdrevne optimisme til fusjoner, overtakelser og investeringsbeslutninger
 • kognitive skjevheter i handel og porteføljevalg
 • skjevheter i forventninger om markedspriser på eiendeler

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • om adferdsmessige forhold som påvirker ledere og beslutninger i bedriftene
 • om adferdsmessige forhold som påvirker investorers porteføljevalg
 • om adferdsmessige forhold som påvirker husholdningers spare- og lånebeslutninger
 • om hvordan individuelle adferdsmessige forhold påvirker aksjemarkedet og andre markeder

Ferdigheter

Du vet hvordan

 • du kan måle effekten adferdsmessige forhold og feilgrep har for finansiell beslutningstaking
 • du kan evaluere inngrep og tiltak som er ment å hjelpe individer til å ta bedre finansielle valg
 • du kan evaluere investeringsstrategier som tar sikte på å utnytte anomalier i finansmarkedene

Generell kompetanse

Du vet hvordan

 • du kan ta del i den offentlige debatten om finansielle problemstillinger ved å bruke argumenter fra både økonomifaget og andre samfunnsvitenskapelige fag
 • du kan utføre forskningsarbeider i finansiell økonomi

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart. Semesteroppgavene kan leveres som gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 35
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU