SØK3525 - Internasjonal økonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en videregående analyse av handelsteoretiske spørsmål og berører økonomiske utfordringer og muligheter for en liten åpen økonomi. Nye emner innenfor internasjonal handel så vel som økonomisk geografi står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- teoretiske modeller for ulike grunner til at det er internasjonal handel
- sammenhengen mellom faktortilgang og internasjonal handel
- hvordan handel mellom fattige og rike land oppstår og hva som er konsekvensene av slik handel
- modeller innen ny økonomisk geografi og klyngedannelse
- empiriske studier av internasjonal handel
Ferdigheter
Du skal kunne
- forstå og redegjøre for ulike grunner til at det er internasjonal handel
- diskutere ulike potensielle fordeler og ulemper ved internasjonal handel
- redegjøre for hvordan rike og fattige land kan bli ulikt påvirket av internasjonal handel
- analysere hva som bestemmer lokalisering av bedrifter og hvilke virkninger dette kan få for ulike regioner og land
- utforme empiriske tester av ulike hypoteser knyttet til internasjonal handel
Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Denne kan gjerne utføres i gruppe. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3509 15.0 01.09.2007
SØK8625 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.