course-details-portlet

SØK3525 - Internasjonal økonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en videregående analyse av handelsteoretiske spørsmål og berører økonomiske utfordringer og muligheter for en liten åpen økonomi. Nye emner innenfor internasjonal handel så vel som økonomisk geografi står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • teoretiske modeller for ulike grunner til at det er internasjonal handel
 • sammenhengen mellom faktortilgang og internasjonal handel
 • hvordan handel mellom fattige og rike land oppstår og hva som er konsekvensene av slik handel
 • modeller innen ny økonomisk geografi og klyngedannelse
 • empiriske studier av internasjonal handel

Ferdigheter

Du skal kunne

 • forstå og redegjøre for ulike grunner til at det er internasjonal handel
 • diskutere ulike potensielle fordeler og ulemper ved internasjonal handel
 • redegjøre for hvordan rike og fattige land kan bli ulikt påvirket av internasjonal handel
 • analysere hva som bestemmer lokalisering av bedrifter og hvilke virkninger dette kan få for ulike regioner og land
 • utforme empiriske tester av ulike hypoteser knyttet til internasjonal handel

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
 • benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart. Semesteroppgavene kan leveres som gruppeoppgave. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert høstsemester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Studenter med studierett på et masterprogram ved ISØ kan ta emnet også når det ikke undervises. Kontakt instituttet (kontakt@econ.ntnu.no) for å få tilgang til læringsressurser i Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3509 15.0 HØST 2007
SØK8625 10.0 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU