Redaksjon og redaksjonsråd

Redaksjon og redaksjonsråd

Concept-programmets rapportserie skal presentere forskningsresultater innen overordnet tilrettelegging og styring av store prosjekter og berørte fagområder. Serien utgis av Ex ante akademisk forlag og er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Redaksjonen

Redaksjonsråd

  • Bjørn Otto Elvenes, førsteamanuensis NTNU
  • Tom Christensen, professor Universitetet i Oslo
  • Petter Næss, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Nils Olsson, professor NTNU
  • Ingeborg Rasmussen, styreleder leder, Vista Analyse
  • Jørn Rattsø, professor NTNU
  • Tore Sager, professor emeritus NTNU
  • Heidi Ulstein, partner, Menon Economics 
  • Vibeke Binz Vallevik, gruppeleder Det norske Veritas

 

Rutiner for rapportserien

Det er utgitt egne retningslinjer for rapportserien. Disse kan lastes ned her.