Kondiskalkulatoren

Mer enn seks millioner mennesker over hele verden har testet Kondiskalkulatoren vår. Amerikanske helsemyndigheter anbefaler å bruke akkurat denne kalkulatoren for å vurdere hvor sprek du egentlig er. Test din egen kondisjonsalder, du også, men la oss først forklare hva det er som gjør vår kalkulator så spesiell og populær.


Kondiskalkulatoren

Kondiskalkulatoren beregner din kondisjonsalder målt som maksimalt oksygenopptak (VO2max). Med kalkulatoren kan du også finne din egen risiko for å dø tidlig av hjerte- og karsykdom, og vi gir deg noen tips om hvordan du selv kan redusere risikoen. Det er også mulig å bidra til vår forskning ved å fylle ut et utvidet spørreskjema.

Beregner kondisjon nøyaktig

I 2007 og 2008 deltok flere tusen nordtrøndere på Kondisprosjektet i Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3). I tillegg til å gjennomføre alle de andre målingene og spørsmålene i HUNT-studien, fikk de målt oksygenopptaket sitt med en treningstest på tredemølle.

Dermed kunne vi finne ut hva som var de viktigste faktorene som forteller hvilken kondisjon friske kvinner og menn kan forvente å ha. Det er disse faktorene – nærmere bestemt alder, midjemål eller BMI, fysisk aktivitet på fritida og hvilepuls – som er inkludert i formelen som danner grunnlaget for Kondiskalkulatoren vår.

Les hele forskningsartikkelen:
Estimating V˙O2peak from a Nonexercise Prediction Model: The HUNT Study, Norway

Avslører din risiko

Det neste vi gjorde var å vise at kondisjonstallet du får estimert med Kondiskalkulatoren har stor betydning for hvor lenge du kan forvente å leve. Det er disse resultatene som gjør at vi nå anbefaler alle leger å bruke Kondiskalkulatoren for å oppdage pasienter som har spesielt høy risiko for livsstilssykdommer og tidlig død.

Ved hjelp av kalkulatoren beregnet vi kondisjonen til 37 000 friske personer som deltok i HUNT1 på 1980-tallet. Deretter undersøkte vi hvordan det hadde gått med dem de neste 24 årene.

Det viste seg at risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom sank med 21 % for hver økning i kondisjon på 3,5 kondisjonstall, også kalt 1 MET. Dette gjaldt selv om vi justerte for andre faktorer som kunne ha påvirket resultatet. Risikoen for å dø uansett årsak i løpet av oppfølgingsperioden ble også gradvis lavere jo bedre kondisjon man hadde.

Les hele forskningsartikkelen:
A Simple Nonexercise Model of Cardiorespiratory Fitness Predicts Long-Term Mortality

Alt du trenger

Tallet man får fra Kondiskalkulatoren er dessuten det eneste man trenger for å beregne risiko for hjerte- og karsykdom og tidlig død hos antatt friske. Nylig publiserte vi data som viser at kalkulatoren vurderer risikoen omtrent like godt alene som når man inkluderer tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i vurderingen.

I disse analysene inkluderte vi nesten 40 000 nordtrøndere som ble fulgt i opptil 17 år. Resultatene understreker hvorfor Kondiskalkulatoren kan være et svært enkelt og nyttig verktøy i arbeidet med å forebygge livsstilssykdommer.

Les hele forskningsartikkelen:
Prediction of Cardiovascular Mortality by Estimated Cardiorespiratory Fitness Independent of Traditional Risk Factors: The HUNT Study

Unik database for hele verden

Ved hjelp av svar fra mer enn 730 000 friske personer som har testet Kondiskalkulatoren, har vi nå også laget en database over kondisjonsnivået til folk fra ulike deler av verden. En slik database kan i kombinasjon med Kondiskalkulatoren potensielt brukes av helsevesenet i alle land til å identifisere befolkningsgrupper og enkeltpasienter med spesielt høy risiko for hjerte- og karsykdom og andre ikke-smittsomme sykdommer.

Noen få utvalgte resultater fra databasen:

  • Gjennomsnittsmannen i verden har et kondisjonstall på 50,4.
  • Gjennomsnittskvinnen i verden har et kondisjonstall på 40,6.
  • Gjennomsnittsmannen sitter stille 7,2 timer hver dag.
  • Gjennomsnittskvinnen sitter stille 6,8 timer hver dag.
  • Regelmessig fysisk aktivitet veier opp for antall timer stillesitting: Personer som oppgav at de trente nok til å oppfylle anbefalingene fra helsemyndighetene, hadde vesentlig høyere estimert oksygenopptak enn de som ikke gjorde det. Og det gjaldt uansett om man rapporterte å sitte mye stille eller ikke.
  • Det makimale oksygenopptaket er lavere jo eldre man er.

Les hele forskningsartikkelen:
Global Fitness Levels: Findings From a Web-Based Surveillance Report


Vanlige spørsmål

Hvordan måler jeg hvilepulsen min?

Mål hvilepulsen når du er godt hydrert. Bruk pulsklokke hvis du har det, og legg deg ned i helt rolige omgivelser i ti minutter. Legg inn den laveste pulsen du har registrert som din hvilepuls.

Om du ikke har pulsklokke, kan du holde to fingre på halspulsåren og telle antall pulsslag i 30 sekunder etter at du har ligget i ro i ti minutter. Doble svaret du får, så har du hvilepulsen din.

Hvordan måler jeg midjeomkretsen min?

Bruk et målebånd, og mål omretsen rundt magen med navlen i sentrum. Vær avslappet i kroppen, og ikke trekk inn magen mens du måler.

Hva betyr kondisjonstallet mitt?

Kondisjonen din er svært viktig for helsa di i framtida og hvor lenge du kan forvente å leve. Det maksimale oksygenopptaket er det mest presise målet på kondisjon. Her kan du lese mer om de viktige kondisjonstallene, og hva som er normalverdier for folk på din egen alder.

Hvordan kan jeg forbedre resultatet til neste gang jeg tester Kondiskalkulatoren?

Vi har samlet noen generelle råd om trening her. Du kan også teste vårt 7-ukers treningsprogram, som er en rask og effektiv måte å komme i bedre form på. 

Hva spør vi om i Kondiskalkulatoren, og hvorfor?

Bostedsland og -by, etnisitet og høyeste fullførte utdanning

Denne informasjonen brukes kun i forskningsøyemed, slik at vi kan sammenligne kondisjonen til folk i ulike land, med ulik etnisitet og så videre. Ingen ting av dette brukes i algoritmen som beregner din kondisalder.

Kjønn, alder, høyde og vekt

Kvinner har vanligvis 20 % lavere oksygenopptak en menn, så kjønn har stor betydning for kondisjonen. Alder er også viktig: Jo eldre man er, jo lavere oksygenopptak. Vi bruker høyde og vekt til å regne ut kroppsmasseindeks (BMI), som også er en del av algoritmen.

Maksimal hjertefrekvens

Makspulsen er en vanlig metode for å styre intensiteten ved utholdenhetstrening. Om du ikke vet makspulsen din, kan du kalkulere den med vår Makspulskalkulator som er integrert i Kondiskalkulatoren.

Hvor ofte, hvor hardt og hvor lenge du trener

Alle disse faktorene har betydning for kondisjonen din. Det er treningsintensiteten som har aller mest å si for din kondisjonsalder.

Midjemål og hvilepuls

Både midjemål og BMI kan brukes i algoritmen. Begge deler har betydning for kondisjonstallet, og kalkulatoren vil være omtrent like nøyaktig uansett hvilket mål på kroppskomposisjon som benyttes. 

En lav hvilepuls er et tegn på et sprekt hjerte og god kondis. Toppidrettsutøvere måler gjerne hvilepulsen for å se om de er klare for neste treningsøkt.

Følg oss på sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
E-post-logo cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim